NAZAD NA PRVU STRANU

Tragični februar 1915 (I deo)

Politika, 12. februar

Gospođa Ljubica Lukovićka

Gospođa Ljubica Lukovićka, supruga g. generala Lukovića, dugogodišnja predsednica kola Srpskih Sestara ispustila je svoju plemenitu dušu juče u Nišu posle dvanaestodnevnog bolovanja od pegavog tifusa, kojim se zarazila u Valjevu vršeći tamo dužnost po poverenju engleske misije, deleći lično lekove, pomoć i poklone ranjenicima i stradalnicima od rata.

Pokojna gospođa Lukovićka bila je jedna od naših najvrednijih i najzaslužnijih nacionalnih radnica, daleko čuvena i preko granica sadanje Srbije.

Slava joj.

* * *

Straža, 13. februar

Potrebna kuvarica

Hotel „Hajduk Veljko“ u Valjevu potrebuje jednu mlađu i zdravu kuvaricu. Zainteresovane neka se jave neposredno hotelijeru Živoradu „Ćopi“.

* * *

New York Times, 9. februar 1915.

New York Times, 9. februar 1915.

Politika, 13. februar

Pred Valjevom

(Iz beležaka jednog trećepozivca)

Desilo se na Kličevcu, prilikom ponovnog zauzeća Valjeva. Jedna naša četa juriša pod paklenom puščanom i mitraljeskom vatrom. Austrijanci daju poslednji otpor; mađarski honvedi brane svoje položaje.

Ipak, naši, iako premoreni, nastupaju jednom uvalom, zaklonjeni debelim stablima bukava. Izbijaju na samu ivicu drumu i prelaze na čistinu, strahovito brisanu neprijateljskom vatrom.

Oficir, koji vodi četu, izdaje naredbu da se polegne na zemlju. Vojnici ležu i produžavaju da se polako privlače neprijatelju. Jedan samo među njima, Beograđanin kafedžija, truntav debeljko u raskopčanom širokom šinjelu sa punim džepovima ostaje i dalje stojeći i tako ide napred. Oficir, pun ljutine, grmnu na njega:

- Laziću, magarče nijedan, lezi kad ti kažem, poginućeš!

- Gospodin poručniče, odgovara Lazić, ne mogu da legnem.

- Kako to, ne možeš da legneš?

- Gospodin poručniče, produžuje debeljko, imam u džepu od šinjela flašu jednu vina, i flaša nema zapušača.

Cela četa prsnu u smej i, pet minuta docnije austriski položaj bio je zauzet.

* * *

Pijemont, 20. februar

Za sprečavanje zaraze u Valjevu

Po referatu sanitetskog pukovnika D-r Sondermajera, koji je uputio Ministarstvu Vojnom, na osnovu izvršene inspekcije bolnica u Valjevu, odobren je kredit od 200.000 dinara za suzbijanje zaraze u Valjevu.

* * *

Valjevska bolnica 1915. (slika Nadežde Petrović)

Valjevska bolnica 1915. (slika Nadežde Petrović)

Pijemont, 20. februar

Dolazak engleskih lekara

Javljaju nam iz Niša, da su tamo prispeli lekari iz Engleske sa velikom količinom sanitetskog materijala i preko 20 bolničara. Lekara ima 24 i biće raspoređeni po većim mestima u Srbiji, od kojih 12 odlaze u Valjevo.

* * *

Pijemont, 25. februar

Sanitetski materijal za Valjevo

Juče je engleska misija u Valjevu dobila tri vagona sanitetskog materijala.

* * *

Politika, 27. februar

Naša mila i nikad prežaljena

D-r Draga J. Babić

Lekar opštine valjevske

Ispustila je svoju plemenitu dušu 24. januara ov. god. posle kratkog bolovanja od nesretne bolesti pegavog tifusa. I ona je pala kao žrtva, svoga poziva, savesno vršeći do kraja svoju tešku lekarsku dužnost. [o njenom životu i smrti je pisano prethodnog meseca]

Potresen smrću svoje drage ćerke naš dobri i plemeniti otac

Janko I. Babić

biv. trgovac

nije mogao preboleti taj veliki gubitak. Posle tri dana velike žalosti, 27. januara ove god. i on je ispustio svoju plemenitu i napaćenu dušu.

Poraženi bolom, obaveštavamo srodnie i prijatelje o ovim našim teškim i nenadoknadivim gubitcima. (...)

NAZAD NA VRH