NAZAD NA PRVU STRANU

Fondacija "Zdravko Ranković"

Zdravko Ranković
Zdravko Ranković

Danas je registrovana Fondacija „Zdravko Ranković“.

Fondacija će raditi na očuvanju istorijske i kulturne baštine Valjeva i valjevskog kraja i promovisanju i unapređenju javnog informisanja u Valjevu.

Ciljevi Fondacija ostvarivaće se kroz očuvanje lika i dela pokojnog publiciste i novinara Zdravka Rankovića i objektivan i prikladan prikaz njegovog dela i rada.

To će uključivati: Dodeljivanje priznanja za rad na poljima novinarstva i izdavaštva stvaraocima iz Valjeva i valjevskog kraja; aktivnosti na promociji postojećih dela i objavljivanju novih; očuvanje, sređivanje i prezentacija dokumentarne građa koju je prikupio Zdravko Ranković u svom delovanju, između ostalog i kroz ID „Kolubara“; sprovođenje projekata od značaja za očuvanje istorijske i kulturne baštine Valjeva i valjevskog kraja; sprovođenje projekata od značaja za promovisanje i unapređenje javnog informisanja u Valjevu.

U ostvarivanju ciljeva Fondacija će razvijati i sledeće aktivnosti: Publikovanje Revije Kolubara na Internetu, kao i digitalizaciju tekstualne i foto-arhive ID „Kolubara“ za njeno korišćenje na prigodne načine (slobodno korišćenje uz navođenje izvora).

Predsednik Upravnog odbora Fondacije je dr Zoran Jokić, lekar, a ostali članovi UO su Radoš Glišić, novinar, i dr Miroslav Paunović, advokat.  

NAZAD NA VRH