NAZAD NA PRVU STRANU

Kafane i kamašne

Veliki broj tekstova iz ratnog Valjeva i Srbije 1914. i 1915. godine koje smo objavili poslednjih meseci (čitava stranica posvećena je Valjevu u domaćoj i stranoj štampi pre sto godina) govori o dramatičnim događajima: osvajanju i oslobađanju grada, epidemiji tifusa, razaranjima, siromaštvu, bolesti i smrti. Ono što je važilo za Valjevo, dešavalo se i u drugim delovima zemlje.

Ipak, paralelno sa svim tragičnim zbivanjima, dešavao se i obični, svakodnevni život. Izmenjen ratom, naravno, ali ipak prisutan. Život u kome se nađe mesta i za modu, kafanu, umetnost. O tome svedoči i ondašnja štampa. Posebno poslednje strane, na kojima su, uz veoma brojne umrlice, objavljivani i oglasi. A u njima: šeširi i kamašne, odeća, knjige i banje, foto aparati i neke i danas poznate kafane. Sa nekoliko oglasa objavljenih u Politici, Malom žurnalu, Pijemontu, ilustrujemo i tu stranu ondašnjeg življenja. 

CC

CC

CC

CC

CC

NAZAD NA VRH