NAZAD NA PRVU STRANU

Kad dođeš u grad smoga i dima

Valjevo u smogu
Valjevo u smogu(foto: Novosti)

Od grada smeštenog u neposrednom okruženju lepih i znamenitih zelenih planina i reka tokom proleća i leta, u jesenjim i zimskim mesecima Valjevo se pretvara u grad pun dima, smoga i magle.

(Foto: RTS)

Svake godine, od oktobra do marta, pojavljuju se naslovi „Povećano zagađenje vazduha“ i „Valjevo se guši u smogu“ i, još bitnije, iz dana u dan građani žive u ozbiljno zagađenom okruženju. Tako je bilo i ovih dana. Pa ipak, situacija ostaje nepromenjena.

Podaci kažu da je Valjevo u zimskom periodu među najzagađenijim gradovima: uz Užice, ovde je koncentracija čađi najveća. Velika većina domova je van sistema gradske toplane. Zadimljeni odžaci i konfiguracija terena na kome se prostire Valjevo zimske mesece pretvorili su u mesece smoga i zagađenja.

Zagađenje vazduha zimi građani navode kao jedan od najvećih problema Valjeva i u upitniku koji je uradilo Društvo istraživača – 101 problem Valjeva. Više sagovornika u Kolubarinom upitniku takođe navodi zagađenje kao jednu od stvari koje im u Valjevu najviše smetaju.

„Kad je u pitanju vazduh, najveće probleme imaju Užice, Valjevo, Loznica i drugi kotlinski gradovi gde je koncentracija zagađujućih supstanci zimi ekstremno visoka,“ objasnio je nedavno u Užicu dekan Hemijskog fakulteta u Beogradu dr Branimir Jovančićević, a prenosi Politika. I mapa koju je RTS prikazao prošlog februara pokazuje da je Valjevo, uz još nekoliko mesta, grad sa trećom kategorijom vazduha.

U sivom

U sivom

Pre više od deset godina, u februaru 2005, Grad je usvojio „Lokalni ekološki akcioni plan Grada Valjeva“. Među nabrojanim ciljevima koje je trebalo ostvariti do 2009. godine su smanjenje zagađenja vazduha iz domaćinstava i iz ložišta JKP-a. I dok je u pogledu poboljšanja situacija na gradskom planu rađeno, domaćinstva su, kako se i navodi u izveštaju iz 2010. ostala zapostavljena. Trebalo je izraditi i primeniti plan postupne zamene upotrebe fosilnih goriva u domaćinstvima, ali se to u predviđenom roku nije desilo.

U Viziji grada Valjeva od 2010 do 2020. godine, objavljenoj na sajtu Grada, navodi se da su ključne aktivnosti za smanjenje zagađenja izrada programa kontrole kvaliteta vazduha i izrada integralnog katastra zagađivača, kao i generalno da je potrebno povećati svest o značaju ekološke zaštite kroz obrazovne i medijske programe. Pozivajući se na podatke od 2005. do 2007. godine u dokumentu se kaže: „Kvalitet vazduha na području Grada Valjeva nije značajnije ugrožen, sa izuzetkom gradskog područja Valjeva. Da bi se smanjio nivo emisije iz postojećih izvora zagađivanja vazduha treba u industriji primeniti novije tehnologije i sisteme za prečišćavanja vazduha u cilju zadovoljavanja graničnih vrednosti emisije, izvršiti proširenja i tehnička unapređenja sistema daljinskog grejanja, smanjiti korišćenje uglja kao goriva prelaskom na tečna goriva.“ Od konkretnih koraka navodi se proširenje toplovodne mreže u periodu 2001-2016. godine. Iako je na tome prethodnih godina rađeno, poboljšanje kvaliteta vazduha građani još uvek ne osećaju.

U Strategiji održivog razvoja Grada Valjeva 2010-2020. se kaže: „Da bi se kao društvo mogli razvijati i istovremeno budućim pokoljenima ostaviti zdravu osnovu za njihov razvoj, nužna je saradnja svih subjekata društva u cilju smanjenja zagađenja životne sredine i njegovog dovođenja u prihvatljive granice“. Do sada preduzeto očigledno nije dovoljno za ostvarenje tog cilja, te bi bilo neophodno da Grad aktivnije pozove u pomoć nacionalne institucije, međunarodne organizacije, stručnjake i privredu, da bi se našlo rešenje za ovaj veliki problem Valjeva i njegovih građana. 

NAZAD NA VRH