NAZAD NA PRVU STRANU

U sezoni zabava

U periodu pre Drugog svetskog rata, u sezoni nakon Božića, organizovane su esnafske zabave, zatim takozvani Ciganski balovi, ili koncerti i igranke poput onih koje je pravio Glas Valjeva da prikupi sredstva za svoj finansijski opstanak.

CC

Iz tih godina prenosimo tekst iz Glasa Valjeva, od 8. januara 1933 (iz kolekcije digitalizovane štampe Istorijskog arhiva Valjeva) o zanatlijskim zabavama humanitarnog karaktera. Ovakva praksa bila bi korisna i danas.

* * *

Već je nastupila sezona priredbi, zabava i koncerata i svi ti priređivači očekuju od nas da svaku tu zabavu posetimo i svojim prilogom pomognemo. Kako je to i fizički i materijalno nemoguće učiniti i posetiti svaku zabavu, to bi trebalo još sad u početku da se opredelimo i da napravimo raspored koju ćemo zabavu u ovoj sezoni da posetimo i prilogom svojim pomognemo.

CC

Jednu od zabava koju bi stvarno trebalo posetiti i prilogom pomoći, to je zabava Valjevskog zanatlijskog društva.

O zanatskom društvu bilo je reči u „Glasu Valjeva“, o njegovom kulturnom i humanom delanju među svojim članovima, ali ovog puta oću naročito da podvučem da ovo nije zabava samo Zanatliskog društva nego je ovo zabava sviju valjevski zanatlija.

Pozata je činjenica da Valjevske zanatlije vrlo rado učestvuju u svim javnim manifestacijama i u granicama svojih mogućnosti i materijalno učestvuju u javnom životu i svojim prilogom svaku korisnu stvar pomažu.

Pa i mislim da je pravo a i same zanatlije to s pravom očekuju da jednom u godini vide na okupu na svojoj zabavi ako ne sve ono barem jedan dobar deo građanstva, time će se pokazati da su valjevske zanatlije vredni te pažnje i samim tim što su posetili zanatlisku zabavu, zadužiće valjevske zanatlije da se i u buduće odazivaju i moralno i materijalno u javnom životu.

CC

Zabava će se održati u „Grand Hotelu“ na drugi dan Božića u veče.


NAZAD NA VRH