NAZAD NA PRVU STRANU

Sokolsko društvo u Valjevu

Izložba „Ko je soko – taj je Jugosloven„ otvorena je 4. februara u Muzeju istorije Jugoslavije. Ovim projektom otpočinje period obimnijih istraživanja i proširenja fonda koji svedoči o nasleđu prve Jugoslavije.

Na postavci je izloženo više od 150 predmeta (svečane odore, sokolske haljine, kape, značke, dokumenta, razglednice, štampani materijal, program sleta, program svečane akademije, nacrti sokolskih domova) i oko sto fotografija.

Javni čas Sokolskog društva, 1928.

Javni čas Sokolskog društva, 1928.

Kako navode autorke izložbe, iako je sokolski pokret trajao skoro jedan vek, a s prekidima traje i danas, na izložbi je predstavljen samo period od 1919. do 1941. godine. Postavkom je naglašen dualizam između starog i novog, nepoznatog i poznatog, interpretacije i nagoveštaja, dokumentarnog i intuitivnog. Cilj izložbe je predstavljanje pokreta koji je bio vrlo aktivan u mnogim sferama društvenog života (od sporta i kulture, do prosvete i građevinarstva), imao panslavistički duh i temeljio se na univerzalnim vrednostima: ljubavi prema domovini i sopstvenom narodu, čovečnosti, bratstvu, slobodi, jedinstvu i čestitosti, a u isto vreme težio je negovanju fizički zdrave i moralno jake nacije.

Vest u Sokolskom pokliču od 31. maja 1936.

Vest u Sokolskom pokliču od 31. maja 1936.

I Valjevo je u tome periodu imalo Sokolsko društvo, koje je postojalo više od trideset godina, te je aktuelna izložba povod da ga se setimo. Među njegovim zabeleženim aktivnostima su najava snimanja filma o istoriji duštva, javni časovi u Valjevu, saradnja sa klubovima širom zemlje, prosvetni rad...

Tokom 1936. godine – pre 80 godina – valjevski Sokolski pokret izdao je dva broja Sokolskog pokliča. O ovom listu pisao je Zdravko Ranković 2010. godine, u serijalu tekstova o istoriji štampe u Valjevu: Od „Glasonoše” do „Kolubare” - Novine u Valjevu i Valjevskom kraju 1885 – 2010:

„Povremeni informativni glasnik Sokolskog društva Valjevo. Vlasnik Sokolsko društvo Valjevo. Urednici: Nikola Hranjec i Milivoje Mandić, profesori Valjevske gimnazije. Izašla dva broja 1936. godine (31. maja i 7. juna). Št. Štamparija Dim. A. Slavuja.

List je objavljivan povodom 30. godišnjice valjevskog Sokolskog društva. Publikovana je tada i „Spomenica o tridesetogodišnjem radu Sokolskog društva Valjevo 1906-1936”. Ima ga u zagrebačkoj Sveučilišnoj knjižnici.

Zamisao pokretača izložena je naknadno, u belešci „Sokolski poklič” Nikole Hranjeca, objavljenoj na 4. strani drugog broja lista: „Naša je želja da ovaj list postane nasušna potreba svih bratskih jedinica ovog okružja. Ideja je da ovaj list ne bude list Sokolskog društva Valjevo već list svih jedinica u VII okružju Sokolske župe Beograd. Stoga upućujemo svim jedinicama apel da nas u ovom poduhvatu pomognu, time što će i one sarađivati sa nama, i molimo da nam odmah odgovore na sledeće: da li žele da sarađuju u ovom listu. Ako bi se odazvale bratske jedinice list bi izlazio svake druge nedelje. Rukopise bi slali prosvetnom odboru VII okružja. Svako društvo bi bilo obavezno da ima najmanje 25 pretplatnika, a čete najmanje 10”.

CC

Ne zna se na kakav je odziv naišao ovaj apel. Po svemu sudeći, izneverio je očekivanja pokretača pa se izlaženje „Sokolskog pokliča” okončalo sa jedina dva broja na po četiri strane.

LIT.: Godišnjak štampe Kraljevine Jugoslavije, Beograd 1937, 59; Z. Tripković, Gimnastika i Sokolsko društvo u Valjevu (1870-1941), Kalendar „Valjevac” za 1996, 273-281; M. Kisić i B. Bulatović, Srpska štampa 1768-1995, Beograd 1996, 320.“

NAZAD NA VRH