NAZAD NA PRVU STRANU

Glas Valjeva

Na današnji dan, 30. juna 1928. godine izašao je prvi broj novina Glas Valjeva.

U uvodniku prvog broja, pod naslovom „Naša prva reč“, kaže se:

„Opšta materijalna i duhovna kriza današnjeg doba zahteva sama pojavu lista „Glasa Valjeva“, koji ima da popuni jednu osetnu prazninu naše sredine i da zadovolji mnoge potrebe naše sadašnjice. Potreba za jednim glasilom privredno’kulturnog karaktera odavno se već oseća, da bi se stalo na put pometenosti koja vlada u svima pravcima društvenog života, da bi se zalečile rane na narodnom organizmu, stvorene dugim ratovima, povratila poremećena društvena ravnoteža, sredile ekonomske i socijalne prilike, podiglo što je palo, probudilo što je učmalo, rečju prikupile sve razjedinjene snage narodne i uputile putem koji će stvoriti bolje, lepše uslove kako pojedincu tako i državi kao celini.“

CC

Teme prvog broja bavile su se I poljoprivredom, zanatlijskim staležom, gimnazijskim vestima, najavom konjičke trke, preporukom za banjo u Obrenovcu (“kod naših domaćih banja ne idiom u strane banje!), ali I izborima u Nemačkoj (“Poslednji izbori u Nemačkoj su zaloga mira”).

CC

U prvom broju našle su se i reklame za Valjevsku okružnu banku, parfimeriju, osiguravajuće društvo „Šumadija“, prodaju poljoprivrednih proizvoda i stočne hrane, oglas kojim se prodaje fijaker i amovi, ili onaj za prodaju „najbolje šivaće mašine na svetu“.

U serijalu tekstova Zdravka Rankovića o valjevskoj štampi, zabeleženo je, između ostalog, o Glasu Valjeva: „Uz odrednicu „privredno-kulturni list” stajala je do 1931. i naznaka „vanpartiski”, a 1940-1941. godine – „nezavisan”.

Izlaženje „Glasa Valjeva” je oba puta bilo prisilno prekidano. Prvi put početkom 1936. godine zato što list „nije hteo da služi interesima onog stanja koje je nanosilo štetu i društvu i državi”. Drugi put – zbog fašističke agresije na našu zemlju.

Prvobitnom prekidu prethodile su zabrane nekoliko brojeva ovoga glasila. Do prvog ovakvog nasrtanja došlo je u septembru 1930. godine. Razlog – pisanje „o valjevskom đubretu i labavosti vlasti i sreske i opštinske u pogledu održavanja čistoće u varoši”.“

Nije se puno promenilo od tada.

NAZAD NA VRH