NAZAD NA PRVU STRANU

Primeri za ugled

U nastavku pregleda odgovora u Kolubarinom upitniku, bavimo se temom: Na koga bi Valjevo trebalo da se ugleda? Neki od odgovora podsećaju da bi grad mogao da se ugleda na sebe iz nekih prošlih vremena, dok drugi predlažu modele gradova iz bližeg ili daljeg okruženja.

Branka Jevtić

Zbog raskošnih stabala na ulicama, svideo mi se Sombor u kome sam se jednom prilikom obrela. A naš ogoljeni centar grada, ali i neke parkovske površine me rastužuju. Potrebna su ta stabla da nas zaštite od letnje vreline, ali i da pročiste vazduh.

Slobodan Milovanović

Valjevo bi, naravno, moglo da se ugleda na uspešne gradove slične veličine. No, nipošto ne bi trebalo da pokušava da kopira neki od njih, i to ne zato što je to grozno teško, već pre svega zato što to onda ne bi bilo Valjevo. Mnogi od tih malih uspešnih gradova u svetu postoje samo zbog jedne posebne stvari za koju su specijalizovani, nečega što je jedinstveno. Onda ljudi sa svih strana koji su zainteresovani za to hrle da se dosele tu i eto one multikulture za koju sam već rekao koliko je bitna. Jedini dragulj u Valjevu za sada koji meni deluje da ima takav potencijal jeste Istraživačka stanica Petnica koja redovno kvalitetom svojih programa i privlači veliki broj neValjevaca. Grad bi mogao više da igra na tu kartu.

Slavica Sabo Tripković

Sebe iz 70-tih i početka 80-tih godina prošlog veka, kad smo više bili ljudi. Kod mene se sve vrti oko ovoga, sve mogu da nam oduzmu, da nas osiromaše, ali ne mogu da nam slome naše kvalitete.

Predrag Lučić

Možda na Šabac. U toj varoši, mnogo više se osluškuju građani i osmišljavaju se akcije u kojima oni koji plaćaju porez i obezbeđuju budžet, aktivno učestvuju u predlozima za šta će se i na koji način utrošiti njihove pare. Ovde toga nema.

Milivoj Kostić

Gradove pobratime iz osamdesetih koji su se danas razvili toliko kao da se nalaze u 21. veku.

Dragan Stanković Lidža

Svoj život u Srbiji vidim samo u Valjevu, za sada... Možda bi trebalo podeliti iskustva sa gradovima koji već imaju profesionalno pozorište.. Možda.. Ljudi slabo putuju. Ogromna većina zbog nemaštine, a "Putovanja su, zapravo, poredjenja", reče jednom Ivo Andrić.

Aleksa Krajinović

Valjevo ne bi trebalo da se ugleda, Valjevo bi trebalo da se pogleda u ogledalo i vidi sebe u pravom svetlu..ako već nije u mraku. Zato što da bismo bili kao neku drugi, prvo moramo biti svesni sebe, ali opet kada smo svesni sebe, onda i ne moramo biti neki drugi. Uglavnom, sve se to svodi na priču o samosvesti i postizanju iste.

NAZAD NA VRH