NAZAD NA PRVU STRANU

Brendiranje mioničkog kajmaka

“Zajedničko za sve kada završimo studije bez obzira za koju profesiju se opredelili, treba da bude jedna stvar, a to je da možemo da prepoznamo potencijal. Takav potencijal mi smo prepoznale u mioničkom mladom kajmaku i to je upravo nebrušeni dijamant,” pišu u zaključku svog rada „Predlog rešenja zaštite geografskog porekla mioničkog mladog kajmaka“ studentkinje Visoke poslovne škole Valjevo Ivana Radojević i Aleksandra Paunović. One su na festivalu škole „Podsticaj preduzetništva u 2018. godini“ za ovu studiju osvojile prvo mesto.

Prenosimo zaključke njihovog istraživanja, uz podsećanje da se u našim medijima često govori o tome kako su druge zemlje i regioni zaštitili proizvode koje tradicionalno smatramo našim. Ova analiza pruža priliku da se pokrene proaktivniji pristup.

Sanković

Sanković

Mionički kraj ima veliki broj malih proizvođača, muznih grla i količina sirovog mleka. Međutim, zbog brojnih problema proizvođači su demotivisani za dalji rast i razvoj, a potencijalni novi proizvođači i proširenje proizvodnje su u stagnaciji. Da bi se sprečio ovaj trend, zaključak je istraživanja, neophodno je preduzeti mere zaštite proizvođača i uključiti lokalnu samoupravu i državu u taj proces.

Tradicija spravljanja mladog kajmaka u mioničkom kraju veoma je jaka, a sa dolaskom mlekare Kačarević, ovladavanjem tradicionalnom recepturom u kontrolisanim uslovima i ekspanzijom ovog proizvoda na tržištu, javlja se šansa za revitalizaciju ove proizvodnje. Zaštitom geografskog porekla mioničkog mladog kajmaka ovaj proizvod bio bi na tržištu daleko bolje pozicioniran i među potrošačima dobio ugled koji zaslužuje. Činjenica je da se proizvodi sa oznakom geografskog porekla vrednuju više, imaju cenu u proseku veću za 10-30 %, jačaju nacionalnu ekonomiju i turistički afirmišu kraj proizvoda koji se štiti. Geografska oznaka nije samo način da se neki proizvod zaštiti, to je poziv i motivacija mladim ljudima da ostanu na selu i nastave decenijsku tradiciju u spravljenju najkvalitetnijeg proizvoda od mleka koju su nasledili od svojih predaka. S obzirom da mionički kraj ima predispozicije u vidu izuzetne vode, pašnjaka, znanja o tradicionalnoj recepturi i savremene tehnologije mlekare, moguće je započeti i sprovesti ovu zamisao u delo.

Ključ raja

Ključ raja

Započinjanje procedure dobijanja oznake osnažilo bi volju lokalnih proizvođača, podrška države (koja do sada osim premija i savetodavstva u uzgoju potpuno izostaje) ojačala bi snagu malih proizvođača, kako u tehnološkom, tako i u pogledu shvatanja prilika koje ova oznaka nudi.

Nasporno je da sama oznaka podiže konkurentnost svih proizvoda kraja, bez obzira na broj stvarnih korisnika oznake. Proces je komplikovan i dugotrajan, a rad daje početne smernice za razmišljanja u ovom pravcu. Možda će nekada u budućnosti neko da uradi sličnu stvar, ali zašto čekati da se nešto desi, kada jednostavno možemo i sami to započeti. Potencijali postoje, a porast broja oznaka poslednjih godina pokazuje da sve veći broj zainteresovanih strana prepoznaje šanse i koristi koje ova oznaka donosi.

NAZAD NA VRH