NAZAD NA PRVU STRANU

Valjevac – izdavač Dečjih novina

Za generacije koje su odrastale u drugoj polovini XX veka, izdanja Dečjih novina iz Gornjeg Milanovca bila su neizostavo štivo – bilo u školi ili u slobodno vreme (Zeka, Tik-tak, Školarac, Dečje novine, YU strip, Džuboks, Mikijev almanah... ). Dečje novine izdavale su, uz časopise, i knjige za decu i mlade.

Manje je poznato da je osnivač ove uspešne izdavačke kuće bio Valjevac Srećko Jovanović.

Sa njim je svojevremeno razgovarao novinar Miloš jevtić, a preneo Kalendar „Kolubara“ 2009. godine.

Srećko Jovanović rođen je 1930 godine u Valjevu, gde je zvršio osnovnu školu i gimnaziju. Studije slavistike je pohađao i diplomirao na beogradskom Filozofskom fakultetu.

CC

Prvo zaposlenje, posle diplomiranja, Srećko Jovanović je imao u školi u Pričeviću kraj Valjeva. Bio je, zatim, jednu školsku godinu gimnazijski profesor u Ljigu. Godine 1956. prelazi u Gornji Milanovac, u tamošnju osnovnu školu.

Odmah po dolasku u Milanovac, Srećko Jovanović, sa grupom svojih kolega,, pokreće list „Dečje novine“ čiji je prvi broj izašao 1957. godine. On je glavni i odgovorni urednik prvo lista, a kasnije i svih izdanja ovog vrlo uglednog izdavača Srbije i Jugoslavije.

U razgovoru sa Milošem Jevtićem rekao je: „od najranijeg detinjstva pa kroz ceo život rad je bio ono što se najviše cenilo u okruženju u kome sam bio. Tako je i sada ostalo. U porodici sam naučio da taj rad treba odabrati i učiniti ga da predstavlja zadovoljstvo, uneti nešto svoje i nešto novo, nešto drukčije.“

Srećko Jovanović preminuo je 2008. godine.

CC

Izložba Izložba „Dečje novine – gigant jugoslovenskog izdavaštva” bila je postavljena u Narodnoj biblioteci Srbije 2017. godine.

Politika tada podseća: „Možete li danas, a bili su i onda za divljenje, da zamislite tiraže izdanja ove kuće: list „Dečje novine” 100.000 primeraka, TIK-TAK (ekavsko i ijekavsko izdanje) i do 200.000, „Zeka” 130.000, „Venac” 60.000, strip „Nikad robom”, popularan po junacima i na filmu ovekovečenih, dostizao je neverovatnih 600.000 primeraka! Sve je to počivalo na umešnosti i entuzijazmu oko 500 zaposlenih i bar 3.000 spoljnih saradnika – novinara, pisaca, slikara, prevodilaca, dizajnera. Za mnoge u Jugoslaviji „Dečje novine” i „eurokrem” kombinata „Takovo” bili su sinonimi za ime ovog grada.“

NAZAD NA VRH