NAZAD NA PRVU STRANU

Solidarnost

U ovim danima kada polovina Valjeva provodi teške trenutke sa svojim bližnjima, bolesnima, čeka u redovima, strepi zbog daljeg toka bolesti, kada medicinski radnici žrtvuju i svoje, i zdravlje svojih porodica, izvlače maksimum iz teških uslova u kojima rade - druga polovina na vesti medija o pandemiji reaguje - smehom!

Zato vas podsećamo, uz svo pravo da imate svoja uverenja, i da vam neke druge stvari budu prioritet, na samo malo solidarnosti sa sugrađanima kojima je jako teško. Ne možete da pomognete, ali barem probajte da razumete.

To je ono na čemu društvo počiva.

Valjevci su toliko puta pokazali solidarnost, zašto da sada bude izuzetak?

"Solidarnost je pojam koji se najčešće odnosi na povezanost i uzajamnu saradnju ili pomoć između pojedinaca, grupa kao i većih skupina, posebno u uslovima pojave teških životnih situacija ili prirodnih katastrofa. Prema Dirkemu, društvena solidarnost je izrazito moralna pojava kojom se izražava opšti stav humanosti, međusobne pomoći, razumevanja i uzajamnosti."

NAZAD NA VRH