| Oktobar 2011

Tumaranje kroz istoriju

Radoš Glišić

„Za austrijsku vladu nije važno da li će Srbijom  vladati jedan Petrović ili jedan Obrenović, njom će se uvek rđavo upravljati pošto u toj varvarskoj zemlji nema sposobnih i kulturnih ljudi” (završen citat). Tako je govorio Meternih pre mnogo godina.

Da li se nešto promenilo do dana današnjeg,  kod nas ili u Njihovom odnosu prema nama?  Nije! Ni kod nas ni kod njih. Jedino se ovi naši danas ne zovu Petrovići i Obrenovići.

I nije pitanje da li se nešto promenilo, već kad će nešto promeniti.

Teško je to reći, jer ovi Naši nemaju nameru ništa da menjaju. Oni se drže svog principa da menjaju mesta.

Zašto bi menjali kad traje tolike godine.

Bojim se da se nastavlja naše tumaranje kroz istoriju.  Istorija nas mnogo čemu može naučiti ali mi tu knjigu ne uzimamo u ruke.

Komentari

Tumaranje kroz istoriju | 23.07.2012 u 06:38

Upišite svoj komentar