| Oktobar 2013

Septembarske parade

Hroničar: Ljiljana Kecojević

Preprodaja „Gradca“ / Iznova gradnja Hale sportova / Srednje škole bez šest odeljenja / Prve valjevske bebe „iz epruvete“ / Đački štrajk zbog penzionisanja učiteljice / Abro fest između Sterije i Havela / Od Doma vojske do Doma umetnosti? „Zvezde supermarket kulture“ i „Uprava neukaljanih časti“.

1 Najbolji proizvođač na Sajmu šljive u Os­ečini je Budimir Jovanović a najbolju podgorsku rakiju je ispekao Miliorad Se­kulić, obojica iz Gunjaka * Rođene prve tri bebe začete u valjevskom Centru za van­te­lesnu oplodnju. 

2 Nova školska godina za 6.481 valjevsk­ih učenika. U srednjim školama ugašeno šest odeljenja zbog manjka od 197 učenika, tri u Ekonomskoj i po jedno u Te­hn­ič­koj  i Poljoprivrednoj školi. Valjevsku gi­mnaziju spasila nova specijalna odeljenja - bilingvističko i matematičko za da­ro­vite starije osnovce. Novina u Prvoj šk­oli - prvaci u školskim keceljama.

4 Drugu godinu zaredom u Istraživačkoj st­anici u Petnici program interdisc­i­p­linarnih studija prirodnih nauka po­ha­đa 20 studenata Dekart univerziteta iz Pariza * U Banji Vrujci Ilija F. iz Va­lje­va  ka punoj kafani ispalio 30 metaka. Sr­eć­om, niko nije povređen a vinovnik je do sa­da u zatvoru odležao deset godina.

9 Svečana sedica Skupštine opštine La­jkovac povodom 105. godišnjice pro­la­ska prvog voza  i sutrašnje 69. godiš­nji­ce oslobođenja varošice * Zbog promene svoje učiteljice Bojane Lazić, koja je pe­­nzionisana, đaci odeljenja trećeg razreda Osnovne škole „Andra Savčić“ uz pod­rš­ku roditelja bojkotuju nastavu. Prva uč­iteljica je znamenje detinjstva. Trebalo bi se starati da svaka izvede do kraja svoju po­slednju generaciju.

10 Grupa od 35 mladih valjevskih umet­ni­ka i intelektualaca zvanično pr­edlaže da obnovljeno zdanje Doma vojske bu­de Dom umetnosti * U Centru za kulturu pr­edstavljena zanimljiva i opominjuća knj­iga dr Maje Vukadinović „Zvezde sup­er­ma­­rket kulture“, slika i prilika pogubljenog sistema vrednosti i etičnosti sticanja medijske slave u potrošačkom društvu.

11 Povodom  Dana oslobođenja varošice u Skupštini opštine Mionica pr­iređen svečani prijem za borce NOR-a * U Valjevu i okolini od početka jula dese­to­ro obolelih od groznice zapadnog Nila, sr­e­ćom bez težih posledica * Sociolog Že­ljko Krstić, vaspitač u Kazneno- po­pr­avnom zavodu za starije maloletnike, opo­mi­nje da danas roditelji prestupnika pr­ave svečane ispraćaje svojim „anđelima gr­avog lica“ u zatvor, onako kako su nekad pr­atili mladiće u vojsku.

13 Novi načelnik Policijske uprave u Valjevu je Saša Marković, dosadašnji komandir ovdašnje policijske ispostave * Od 1. novembra Valjevce očekuje po­sk­upljenje grejanja od 5,65 posto * Štab za va­nredne situacije u Valjevu se pohvalio da je, uprkos jarkom letu, broj požara u na­šem kraju upola manji nego prošle godine * U Domu kulture izložba Niškog muzeja o Ko­nstantinovim gradovima Naisusu i Me­diani * U Galeriji muzeja izložba na­ro­dnih pojaseva iz etnološke zbirke Zaj­eč­arskog muzeja.

14 U Leliću Likovna kolonija Va­lje­vs­ke gimnazije „Oko Valjeva“ sa 11 mladih akademskih umetnika i mladih talenata * Na Gospojinskim susretima crkvenih ho­rova nastupili horovi iz Beograda, Al­ek­sinca i Valjeva * U bašti Doma vojske kr­eativna  promocija ideje o Domu umet­no­­sti.

15 Teniser Novak Đoković u Kadinoj Lu­ci kod Ljiga otvorio prvu „Šk­ol­i­cu života“ za dnevni boravak 12 mališana do pet godina u koju je njegova fondacija ul­ožila 2,7 miliona dinara.

16 Veći broj stranih izbeglica danima op­seda valjevsku policiju čekajući  do­kumenta za sticanje azilantskih prava. Do sada je ovde dozvole dobilo  1.900 stranih izbeglica, a samo danas 60 azilanata *  Da­ni japanske kulture u Ljigu uz predstav­lja­nje grafika, knjiga i tradicija zemlje izlazećeg Sunca * U Domu kulture premi­je­ra predstave „Čorba od kanarinca“ u tu­m­ač­enju Angeline i Dragana Lukića i režiji Bojane Lazić.

18 Upravni odbor Agencije za privatizaciju predložio poništenje priva­ti­­zacije „Krušik akumulatora“ * Uk­la­nja­nj­em temelja izlivenih pre 15 godina, iz­no­va počela izgradnja valjevske Hale spor­to­va * Pozorišni Abro fest u Valjevu ot­vo­ren predstavom Muze Pavlove „Sl­uča­je­vi“ u režiji Bogdana Trifunovića.

19 Dan posle nadležni ministar obznanio da za halu sportova nema obećanih 90 miliona dinara * Učesnici beogr­ad­skog Skupa slavista u Brankovini pes­ni­kinje Desanke i Nenadovića * Pr­vo­ra­zr­edan koncert pijaniste Aleksandara Ša­ndorova  u Muzičkoj školi.

20 Početak proslave 90. godišnjice Po­ljo­privredne škole otvaranjem Bo­ta­ni­čke bašte lekovitog bilja i izložbom cv­etnih fotografija Miroslava Jeremića * Na Abro festu Domanovićeva „Stradija“ u tumačenju i režiji Miroslava Tr­if­un­ov­i­ća.

22 U produkciji fakulteta dramske um­etnosti na Abro festu predstava o Is­idori Dankan „Moj život“ * U Galeriji „Silos“ izložba znakovitih slika Sandre So­fronić, Tijane Nikitović i Natalije Ro­manović * Regionalna izložba konja u Po­ljoprivrednoj školi.

23 Nemaru nigde kraja: železnička ra­m­pa na valjevskoj obilaznici čitav dan ne radi * U Ljigu i posle obilnijih ki­ša nema dovoljno vode.

24 Posle samo dva meseca vlasnik fab­ri­ke vijaka „Gradac“ rešen da je pr­oda. Do kraja godine novi vlasnici biće iz­vesno „Europrom“ i „Greda“ * Pr­eds­tav­lje­ni monografija i dokumentarni film o Po­ljoprivrednoj školi.

25 Valjevka Slavica Petrović  traži  od Republičke izborne komisije da po­ništi njen glas, jer „ako poslanik može da legne kao član jedne partije a probudi se kao član druge, zašto nezadovoljni gra­đa­ni ne bi mogli da povuku svoj glas?“ Do vi­đenja na sledećim izborima * Havelovom pr­edstavom “Audijencija i vernisaž“ u re­­žiji Ivana Pantelića završen Abro fe­st.

26 U Biblioteci predstavljena knjiga Milorada Radojčića „Donja Bu­ko­vi­ca, selo kod Valjeva“ * U Tehničkoj školi ob­eležen Dan evropskih jezika * U Muzeju no­vi ciklus koncerata gudačkog kvarteta „MISS“.

27 Završni dogovor za završetak Regionalne deponije u Kaleniću * U La­jkovcu izložba 135 najboljih grla si­me­ntalske rase * Uz Dane evropske baštine u Muzeju izložba o zaštiti industrijskog na­sleđa, poput mlinova i Valjevske pivare iz 1860.

28 U Modernoj galeriji slika Slavka Krunića „Uprava neukaljanih časti“ * U Donjim Leskovicama otkrivena spomen bi­sta Stojadina Mirkovića, poginulog u bje­lovarskoj kasarni 1991.

Klonim se medijskih harangi i halabuke. Tek sam načula o smeni gradonačelnika Beograda Dragana Đilasa i vladinim jednodušjem zabranjenoj Paradi ponosa, navodno radi sprečavanja krvoprolića masovnim okupljanjem  ekstremista. Umesto da brinu kako da čak i maloletničkim zločinstvom isprepadani narod preživi predstojeću studen,  narodnjaci su već u kampanji za prevremene izbore. Sve smo bliži jednopartijskoj državi. U dobrovoljnoj izopštenosti iz fingirane zbilje krepe me duge šetnje i noćno tihovanje, ovaj put uz Osterovo „Otkrivanje samoće“ i „Knjigu sećanja“.

Upišite svoj komentar