| Septembar 2013

Avgustovski bevut

hroničar: Ljiljana Kecojević

Valjevo najskuplje u Srbiji /Drmanje gradske koalicije / Policajci reketirali narkodilere / Vrelina, suša i požari / Eh, te Tešnjarske

1 Valjevo i Smederevo su najskuplji gra­do­­vi u Srbiji. Slede ih Subotica, Zr­enj­anin, Sremska Mitrovica i Novi Sad * Šlj­iva dobro ponela, ali joj je otkupna ce­na 8 - 12 dinara pa će uglavnom završiti u la­mpecima.

2 Na sednici Gradske skupštine  nije iz­gl­asan Rebalans budžeta zbog zahteva SPS da grad preko Direkcije za razvoj pr­eu­zme nastavak izgradnje Hale sportova i ob­novu Karađorđeve ulice * U Is­tr­až­iv­ač­koj stanici u Petnici počeo Me­đun­ar­od­ni letnji naučni kamp o kosmologiji i mi­kroskopiji * U Mionici svečani pr­ij­em za 14 vukovaca osnovnih škola koji su, po lepom običaju, nagrađeni letovanjem u Gr­ačkoj.

4 Policajac Predrag Petrović iz Pl­uš­ca podgorski harambaša Sabora u Br­at­a­č­iću  * U Valjevu koncert Kulturnog dru­š­t­­va kozaka iz Moskve i Voronježa na Do­nu * Ilindanska likovna kolonija u St­ub­le­nici.

5 Danima vlada nezapamćena vrućina, u Va­ljevu oko 38 stepeni * „Gorenje“ među 15 najvećih izvoznika u Srbiji * Pred Dr­ugi povlenski sabor predstavljen „Po­vle­ns­ki staropis“.

6 Valjevska gimnazija dobila saglasnost za otvaranje specijalnog odeljenja uče­ni­­ka sedmog razreda osnovnih škola koji su posebno obdareni za matematiku * Za­br­inj­avajući porast porodičnog nasilja u na­šem kraju. Do avgusta zbog toga podneta 61 krivična prijava a cele prošle godine ih je bilo 55. U „Sigurnoj kući“ u Valjevu do sada je boravilo 12 žrtava porodičnog na­silja, među njima petoro dece.

7 U Valjevskoj bolnici zbog besparice zapušteni dijagnostički aparati: skener ne radi više od mesec dana a magnetna re­zonanca se koristi u havarijskom režimu * U Osečini  nagrade u vrednosti pr­os­eč­­nog ličnog dohotka dobilo 13 majki sa tr­oje i više dece. Ovaj put heroina je Ma­rija Lazić iz Ostružnja koja je proletos ro­dila šesto dete. Slede je Cveta Ni­kolić iz Belotića i Biljana Berček iz Os­eč­ine  sa petoro, Katarina Nikolić iz Dr­agodola i Mira Aleksić iz Plušca sa če­t­voro dece.

8 U Valjevu prvi slučaj groznice zapadn­og Nila izazvanog ujedom komarca * Le­t­nji kamp Društva mladih istraživača „Ču­čuge“ u Radljevu posvećen ekologiji, na­r­odnim običajima i verovanjima.

9 Pozdravnom rečju gimnazijalca Davida Ko­privice, trećeg sa Hemijske olimpi­ja­de, i koncertom Simfonijskog orkestra Je­lene Mihailović svečano otvorene Te­šnj­arske večeri. Izložba „Stari zanati da­nas“, monodrama Rada Milenkovića „Na­ši dani“, Jovan Radulović sa knjigom „Bd­e­nje duše“...

10 Lajkovačka opština uložila tri mi­liona dinara za otkup oko dva he­kt­ara arheološkog nalazišta Anine u Će­li­jama * Besedom Matije Bećkovića otvoren Drugi Sabor na Povlenu. Najbolji zd­ra­vičari su Velibor Veljković s Golije, Vuk Pantović iz Sjenice, Marko Vi­te­zo­v­ić iz Kosjerića i Dragiša Simić iz Do­nje Toplice a igrač Valjevac Milorad Go­sp­avić * Jaka kiša nije omela predstavljanje „Istorije Jugoslavije u 20. veku“ u Mu­ze­ju i predavanje Jelene Krsmanoviću o mi­to­vima sazvežđa u Kući istraživača.

11 Jubilarni koncert „Nevernih beba“ na Desankinom vencu * Sabor narodnog stvaralaštva „Vrujački izvori“ * U Pr­ibari kod Mionice ponovo radi oli­mp­i­jski bazen.

12 Za obnovu kuća stradalih u zemljotresu ove godine osam puta manje para ne­go lane. Kad se izmire dugovi i plate u Di­re­kciji moći će da se radi tek šest–sedam ku­ća * U Petnici obeležen Svetski dan ml­adih * Požar u Bukovici, 69. od početka vr­elog i sušnog avgusta.

13 Ministar Velimir Ilić izjavio da je najviše para za obnovu od zemljot­re­­sa utrošeno tokom predizbornih kam­pa­nja * Propale lajkovačke firme „La­ma­do“, „Nodel“ „Inka“ i „Avalin“ stekle no­ve, obećavajuće vlasnike * Književno Te­š­nja­rsko veče sa „Pričama iz Pričevića“ Mi­rjane Ranković Luković.

14 Mirisno veče u Tešnjaru uz Fe­st­iv­al hleba i peciva. Veče Zeničkog mu­ze­ja, koncerti Tria harfi i Sergeja Tri­fu­novića sa „Užičkom republikom“ a, na­ža­lost, pod oblačnim nebom, istraživačka priča o istoriji aeronautike * Fo­lkl­or­isti „Abraševića“ okončali uspešnoj tu­rneju u Italiji.

15 U valjevskim parkovima obolelo oko 350 stabala četinara koja će morati da se unište * Veče džeza sastava Jove Ma­ljo­ko­vića, susret sa književnicom Sv­et­la­n­om Velmar Janković, kabare „To su bili da­ni“ Nebojše Dugalića i Borisa Pi­ng­ov­i­ća...

16 Prodat deo stečajne imovine „Mi­n­se“, bivšeg „Uzora“. Sa oko 45 miliona dinara biće namireni poverioci i za­ostale zarade otpuštenih radnika * Fe­sti­valsko veče u znaku koncerta „Crvene ja­buke“, šabačku predstavu „Ćelava pe­va­či­ca“ i istraživačku kuhinju „Bife kod po­skoka“.

17 Radovan Beli Marković dobitnik na­gr­ade „Ramonda Serbika“ Književne ko­lonije Sićevo * Kraj Kolubare koncert „Kv­arteta snova“- Merime Njegomir, Ol­ive­ra Njega i Ekstra Nene.

18 Sve sve, ali folklor: završni kon­ce­­rt valjevskih folklorista okupio naj­više publike na Večerima * Mali an­sa­m­bl „Krušik Plastike“ iz Osečine najbolji na Festivalu dečjeg folklora u Pr­il­ik­ama * Oko nas liju kiše a ovde suša un­iš­tava preostalu letinu i voćnjake.

19 Odbornici SNS napustili sednicu Gr­adske skupštine, ali su preostali iz­glasali sporni predlog Nove Srbije o pr­omeni čelnika Turističke organizaci­je * Konačno pred Vladom predlog da Is­tr­až­ivačkoj stanici Petnica odobri 28,2 mi­liona dinara za programe koji su uveliko u toku.

23 Ponovo zaprašivanje komaraca zbog če­tvoro obolelih od virusa zapadnog Ni­la kod Valjeva i Mionice * Meštanin Pe­cke  u stanu gajio 12 stabala marihuane.

26 Počela seča obolelog četinara na Pe­ćini * Obeležena 20. godišnjica lo­kalnog mesečnika „Mionički zapis“.

27 U školama svečani prijemi za 795 pr­vaka. Grad obezbedio školski pribor za oko 300 učenika iz siromašnih po­ro­dica * Nezapamćena perverzija: mladić u Dragodolu silovao majku.

28 Izložbom Đorđa Stanojevića „Po­dg­o­rina“ počeo Sajam šljiva u Ose­či­n­i gde će se okupiti proizvođači iz ce­le bivše Jugoslavije * U Moravcima kod Ljiga Drugi festival violine „Mo­rav­ič­ko ćemane“.

29 Dvojica valjevskih policajaca, naj­od­govornijih za suzbijanje narkoma­ni­j­­e, uhapšeni pod sumnjom da su sedam go­d­ina primali mito od narkodilera.

S kišama i osveženjem treznimo se  od letnje obamrlosti i sirotinjske dosade. Dok nečija deca i dalje noću luduju otupela od lošeg pića, onomad smo setno i brižno ispratili mladog inženjera iz susedstva čak u daleki Sibir. Ima ih, na sreću, kojima za posao i izazove u struci koju su mukotrpno stekli ništa nije daleko i teško. Novi ministar prosvete kaže da nije problem što stručnjaci odlaze, nego što se ne vraćaju. To je do vlasti koja i dalje silne pare tutka u sirotinjske zabave i veselja. Sa ubevućenim narodom lakše se vlada.

Upišite svoj komentar