| Februar 2014

Januarske rokade

Hroničar: Ljiljana Kecojević

Dugovi i smena u „Krušiku“ / Štrajkovi protiv Zakona o radu / Policijski inspektori narkodileri / Podgorske bebe / Novinarka Darija Ranković Ličnost godine 2013. / “Stradija“, „Paralele“, „Viva voks“

1 Blaga zima za doček Nove godine na keju  uz mlade zvezde Prvog glasa Srbije. Ka­žu da su ih odabrali na tenderu jer su jedini svoju ponudu napisali ćirilicom * Od da­nas zvanično tri osnovna suda u Ko­lubarskom okrugu. Osim dosadašnjeg u Va­lje­vu, sudovi ustanovljeni u Mionici i Ubu.

2 Sve lepo, pa i skupoceno u javnom prostoru Valjeva, izloženo razarajućem iž­ivljavanju huligana. Za desetak prethodnih dana nestala ili očerupana većina um­etnički osmišljenih novogodišnjih je­lki na Gradskom trgu iz akcije za Dom um­etnosti * Ubska biblioteka Novu godinu dočekala sa novom stolarijom,  obnov­lj­e­­nim i oplemenjenim enterijerom.

3 Nadzorni odbor „Krušika“ smenio ge­ne­ralnog direktora Jovana Davidovića i na tu funkciju postavio Mladena Pe­tk­ov­i­ća, doskorašnjeg direktora Kovačkog ce­ntra, kojeg prati glas da je tamo onomad ot­pustio nekoliko vodećih inženjera i ma­jstora * Studente i putujuće radnike vi­še brine to što, uprkos obećanjima, karte za Beovoz i dalje koštaju 384 umesto dosa­da­­šnjih 200 dinara. Čeka se čak februarsko zasedanje Gradske skupštine za odluku o subvenciji. Kako se „drma“ vladajuća ko­al­icija, a najavljuje i zakazivanje izbora, mo­glo bi ovako potrajati.

5 Dvadesetsedmogodišnja Biljana Savić, Va­ljevka odrasla u Australija, jedna je od tri prve žene pilote Er Srbije.

6 Badnje veče uz raskošan vatromet u po­rti novog hrama na Ušću. Nevolja je što prašti i seva na sve strane od petardi. Jedan muzičar se javno zapitao zašto se uoči Božića toliko puca u nebo i Boga * U Lajkovcu Badnji dan i veče u bogougodnom i humanitarno osmišljenom sretanju u „Ulici otvorenog srca“.

7 Sunčan i gotovo topao Božić. U javnosti odjeknula smela izjava vladike za­hu­ms­ko-hercegovačkog Grigorija da „treba da gr­adimo škole i vrtiće, a ne crkve“.

8 Božićni koncert Gudačkog kvarteta MISS sa delima Korelija, Šuberta i Gl­az­unova * Od sinoć gusta magla, a od početka godine  temperatura i do 14 stepeni.

9 „Krušik“ među najvećim poreskim du­ž­n­icima. Sa dugom od 2,19 milijardi di­nara sledi kragujevačku „Zastavu-or­už­je“, vranjski „Simpo“ i čačansku „Sl­obo­du“, sve nekad prestižna preduzeća bivše Jug­oslavije. Kao da je nekom stalo da zatre i poslednje tragove svega što je bilo i do­b­ro i vredno u našim pređašnjim živo­ti­ma i trudu silnih generacija.

11 U tradicionalnom izboru Revije „Ko­lubara“  Darija Ranković, dosko­ra­šnja ugledna novinarka i urednica Radio Patka, proglašena je ličnošću go­di­ne 2013.

13 Gradonačelnih Stanko Terzić i vla­d­i­ka Milutin uputili zajedničko pi­smo predsedniku Republike i premi­je­ru Srbije da uvaže zahteve ratnih veterena, u prvom redu da im se obezbedi  zdrav­stv­­ena zaštita.

14 Mlak doček Srpske nove godine, uto­li­ko pre što je većina zaposlenih ju­tros morala uredno doći na svoja radna me­sta * Uz Dan varošice Mionice dogovor o obeležavanju 100. godišnjice Ko­lu­b­arske bitke * U nastavku akcije „Grom“ u Va­ljevu uhapšena dvojica preprodavaca ma­rihuane, lake opojne „trave“ koja je u ne­retkim zapadnim zemljama uveliko legali­zo­­vana * Violeta Milošević, diplomirana ekonomistkinja, i zvanično nova di­re­kt­orka Valjevske biblioteke * Napadnut no­vinar Medija centra Železnice Srbije Al­eksandar Ranković.

15 Posle dogovora sa premijerom Iv­ic­om Dačićem o izmeni i dopuni Za­ko­na o boračko-invalidskoj zaštiti, valjevski ratni veterani prekinuli višednevni protest.

16 Radnici „Valjevo puta“ telima od­br­an­ili zaplenu drobilice  prodate za na­mirenje zarada, jer tvrde da joj je realna ce­na dva i po puta viša od one po kojoj je pr­odata na licitaciji * Advokat Spasoje Ra­dović novčano kažnjen za klevetu tri su­dinice Opštinskog suda * Predstava „St­radija“ Gradskog pozorišta „Ab­raš­ev­i­ć“.

17 Veliki metalni Bogojavljevski krst  još nije postavljen na brdu kod mana­st­ira Pustinja, jer za sad nema dovoljno moćnog helikoptera da ga tamo bezbedno pr­enese * Trodnevni Zimski bioskop u Va­ljevu * Počelo unutrašnje uređenje nekada­š­njeg zdanja Doma vojske.

21 „Gorenje“ i „Vali“ sa fabrikama u Va­lje­vu i Staroj Pazovi, odnosno Lo­zn­i­ci,  među deset najvećih izvoznika u Sr­bi­ji * Valjevce malo zanima mogućnost ot­pl­ate zamašnih komunalnih dugova na ra­te. Osim prijava za otplatu iznošenja sm­eća, u Vodovodu i Toplani  za sada se samo o tome raspituju.

23 Meštani Banje Vrujci na jedan sat bl­okirali put Mionica – Ljig zbog pr­ivremenog smeštaja 20-tak azilanata, ko­ji su u međuvremenu već bili prebačeni u Bogovađu * Jednosatni štrajk upozorenja va­ljevskih medicinskih radnika zbog pr­edloga novog Zakona o radu, koji učestalo kr­itikuju i stručnjaci * U Domu kulture iz­ložba „Paralele“ 18 likovnih umetnika Va­ljeva okupljenih posredstvom galerije „Si­los“.

24 Pod sumnjom da su trgovali drogom i pr­imali mito od narkodilera uhap­š­en­i policijski inspektori D.S., bivši šef Odseka za subijanje opšteg kriminala, i M.Ć., ni manje ni više, bivši vođa gr­upe za suzbijanje narkomanije * Sv­eto­sav­ska akademija u Lajkovcu uz predstavljanje antologije Matice srpske „Deset vekova srpske književnosti“ * U Domu kulture ko­ncert hora „Viva voks“.

25 Uz prvi ovogišnji sneg u Valjevu S­v­e­­tosavska akademija sa tradicionalnim scensko-muzičkim recitalom gimna­zi­jskog Dramskog studija, ovog puta po­sv­eć­enim Svetom Savi i Njegošu * Igrani fi­lm „Odumiranje“, prema istoimenoj dra­mi Dušana Spasojevića u režiji Miloša Pa­šića prvonagrađen na mešunarodnom fe­stivalu u drevnom Luksoru.

27 Nagli porast prosečne valjevske za­ra­de u decembru na 46.500 dinara. Mn­ogi se čude, jer velika većina zarađuje ma­nje od 40.000 dinara. Izgleda da privi­le­­govani još primaju trinaeste plate. Naj­niža zarada od 24.300 dinara je u Ljigu * Svetosavska nagrada Ministarstva pro­sv­ete dodeljena školi „Prota Mateja Ne­na­dović“ iz Brankovine * Pobednici Sv­eto­savske atletske trke u Valjevu Jasmin Lja­jić iz Novog Pazara i Sonja Stolić iz Zre­njanina.

28 Novčana podrška za novih 40 podgo­rskih porodilja. Prošle godine  u Op­štini Osečina rođeno je 89 beba, dra­go­cenih u kraju gde je u isto vreme umrlo 13 od­sto stanovnika. Slavica Jovanović iz  Se­la Osečine rodila je šesto dete, a Vinka Marković iz Bastava, Milica Pantelić iz Komirića i Katarina Ilić iz Lo­pat­nja  pete prinove.

29 Atelje 212 u Valjevu sa predstom „Sveti Georgije ubiva aždahu“.

Eto nama opet izbora, tek da bi vodeće stranke i lideri proverili svoj rejting. Osim njih, koga je za to briga. Morali su, kako god znaju i samouvereno obećavaju,  da okončaju svoj jedva polovični mandat. Ovako, jedni samouvereno čekaju potvrdu svoje od  jada i čemera  stečene slave, dok se drugi bestidno prestrojavaju, blate doskorašnje saborce i ojađuju stranke koje su od vrlih predaka nasledili. Prisećam se stiha Duška Trifunovića: „Opasno sraslo klupko ideja: „Niko i Ništa- i Epopeja“.

Upišite svoj komentar