| Januar 2013

Decembarske bajke

Hroničar: Ljiljana Kecojević

Ruženje novinara / Valjevo u Narodnoj biblioteci / U Valjevo po bebe / Kamenički đaci-pešaci / Vivaldijevski Novogodišnji koncert / Gala doček Nove

1 Studio M domaćin Novogodišnjeg kupa u modernim plesovima  plesača iz cele Sr­bije * Olako potezanje sile: policajac su­s­pendovan zbog sumnje da je prebio malo­le­­tnika; profesor Poljoprivredne škole pr­ed đacima usmrtio psa.

3 Radi sprečavanja totalnog propadanja po­čela sanacija krova i fasade Doma vo­jske * Za 20 odsto skuplji gradski prevoz i 13 odsto međugradski prevoz.

4 U Narodnoj biblioteci Srbije uz zn­am­e­n­ite Valjevce veče pod znamenjem „Bi­bl­ioteke iz Belog Valjeva“.

6 Gradski budžet 2,540 milijarde dinara. Po­ljoprivredi tek jedan odsto, kulturi pet (od 108 miliona dinara ustanovama ku­lture, čak 61 odsto za plate), sportu 2,9 a  „se­dmoj sili“(informisanju) 0,43 odsto * U Istraživačkoj stanici Petnica go­di­š­nja konferencija „Korak u nauku“ 80 naj­bo­ljih polaznika ovogodišnjih seminara za srednjoškolce.

7 „Evropa bus“ prodata beogradskom auto­p­r­­evozniku za 850.000 dinara * Na ut­vr­đe­nju Jerinin grad  u Brangoviću arheolozi pronašli ostatke crkve iz šestog veka.

8 Veje, veje sneg. U Ljigu havarija u kotla­rn­ici varoške toplane.  Zbog nestanka st­ruje nisu radile pumpe za hlađenje kotla jer toplana nema rezervni pogon za hlađenje * Na srednjoškolskom literarnom kon­ku­­r­su časopisa „Akt“ ravnopravno nagra­đe­­ne Anđelka Cvetković i Marijana Sir­o­v­lj­ević, maturantkinje Tehničke škole, kao i gimnazijalka Milica Tomić.

9 U Muzičkoj školi „Živorad Grbić“ ta­kmičenje mladih gitarista „Vart“ uz uče­šće 40-tak učenika i studenata gitare * Na međunarodnom konkursu za plakat na te­mu „Menjam sebe - menjam svet“ prva na­gr­ada Bojani Panić a treća Mini Ka­me­ni­ci, učenicama osnovne škole u Lajkovcu.

10 Hladno a Gradska toplana nema goriva za noćno grejanje stanova * Po­to­n­uo po svemu neodmeren splav uz branu na Gr­adcu, za koji vlasnik i nema  dozvolu za gr­adnju.

11 Na javnoj raspravi o gradskom budžetu samo 25 učesnika,  samo dva predstav­ni­­ka građana * U Gradsku toplanu stiglo 1.440 tona mazuta iz beskamatne vladine po­zajmice. Propisno, stanovi  će biti ml­a­ki, 18 – 20 stepeni Celzijusa. Stanari pr­inuđeni da se dogrevaju, uprkos nedavnom poskupljenju.

12 Gradski fond za mlade talente odabrao 184 novih stipendista * Ka­me­ni­čka škola skratila časove zbog 95 đaka pe­ša­ka koji dnevno do školskog autobusa i na­trag prepešače desetak kilometara i sti­žu kući po mraku * Valjevska štampa­ri­­ja „Bosis“ među dobitnicima nagrade Re­p­ubličke privredne komore *  Hala „St­ud­e­nt“ najzad dobila upotrebnu dozvolu * U Domu kulture Ubsko pozorište sa pred­st­a­vom „Portret“.

14 Sa prvom grupom od 26 bračnih pa­ro­va u Valjevskoj bolnici otvoren pr­ogram vantelesne oplodnje * Zbog „izne­na­đ­enja“ prvim snegom po vladinom nalogu u Valjevu angažovana još dva preduzeća za zimsko održavanje * Godišnja izložba Fo­to kluba Valjevo.

15 U Domu kulture otvoren No­vo­go­di­š­nji sajam knjiga, uz prigodne knjiže­v­ne večeri. Izdavači se žale: ni kupaca ni publike * Akciji naše kuće za izgradnju nove Valjevske biblioteke pridružuju se Valjevci inicijativom za lične priloge najstarijoj kući kulture. Među njima Sl­ob­odan Lazić Cimer najavljuje da će prilo­ž­i­ti jednu mesečnu, sportskim zaslugama ste­čenu, nacionalnu penziju od preko 100 hi­ljada dinara.

17 Neuspešna sednica Gradske skupšt­i­ne o budžetu  i neusaglašenim kadro­vs­k­im rešenjima zbog kojih je i prekinuta * Od­lazak Glumca Veroljuba Vece Andrića. Zb­ogom, legendo!

19 Na Svetog Nikolu  upola radno * Po na­logu RRA ugašena Ljiška televizija. Lokalna vlast namerava da osnuje Op­šti­nsku televiziju, na šta je protestovala Medijska koalicija.

21 Ubski budžet 1,150 milijardi dinara, uv­ećan 120 posto zahvaljujući uglje­no­k­opu * I ove zime prokisla  Druga osn­ov­na, najmlađa i najlepša školska zgrada * U Muzeju izložba fotografija o Ba­lka­nskim ratovima * U Modernoj galeriji ko­nc­ert tria Amorozo * Omašio nas Smak sve­ta. Zemljani uveliko rade na samosmak­nu­­ću. Davno je „Prljavo kazalište“ pevalo: „Za­ustavite planetu, hoću da siđem.“

­

24 Gradska skupština usvojila Budžet od 2,540 milijardi dinara, ali je sednica opet prekinuta kod spornih kadrovskih re­šenja. Zbog teške uvrede koju je zamenik gr­adonačelnika Dragoljub Krstić (GG Po­beda) uputio novinarki Radio Patka Da­ri­ji Ranković kolege i odbornici DS i LDP napustili sednicu. Sve skupa na tom za­sedanju bilo je i ružno i tužno * Budžet Os­ečine je 408,9 miliona, Mionice 444,8 mi­liona dinara a Ljiga , uz uvećanje od 20 po­sto, 432 miliona.

Valjevski izlog

Valjevski izlog

25 Još jedan hvale vredan No­vog­odi­š­nji koncert Mešovitog hora „Ab­ra­š­e­vić“ i orkestra Muzičke škole čiji je program krasio Vivaldijev „Magnifikat“.

26 Premijera dokumentarnog filma no­vi­nara Slobodana Rakovića „Miris ba­ruta i kapitala“ o Nikoli Stankoviću, osn­ivaču „Vistada“ (potonjeg „Krušika“).

27 Postizborno trežnjenje: Ivko St­oj­k­o­vić, direktor Gradske toplane, na­pu­stio članstvo u „Pobedi za Valjevo“ jer je, navodno, bio prinuđen na nezakonite i ne­časne radnje, poput nameštanja tendera za nabavku goriva i familijarnog zapoš­lja­­vanja * Radnik preduzeća „Vujić“ pucao na direktora zbog neisplaćenih zarada * Na­grade Regionalne privredne komore za­s­l­užili Milovan Milovanović iz „Glasa Ta­mnave“, Katarina Vučetić, direktorka „Po­dgorine fruhta“, mionička „Fima“, “I­nos Balkan“, „Gorenje“ i „Bosis“ iz Va­lje­va.

28 Proslavljeni fudbaler Dragan Džajić pr­oglašen počanim građaninom Uba. Za­što tek sada?

31 Gradski doček Nove godine vredan tri miliona dinara otvorile „Ne­ve­r­ne bebe“, Miki i Jelena Jevremović a zeb­lj­i­v ulazak Valjevaca u 2013. raspevali Ana Bek­uta i Željko Joksimović.

Eto nama još turobnije i nespokojnije Nove godine. Niko nam i nije obećao vedriju, osim da će pohapsiti sve nepoštene i grabljive moćnike. Da ako nam od toga bude bolje. Nekad smo se podsmevali novogodišnjim sanjarijama. Sada su nam stvarno ostale samo bajke, da ih saučesnički podelimo sa decom. Valjevci su se silno raznežili susretom sa zalutalim Deda Mrazom bez paketića. I on se nevoljnik nešto pogubio. Vreme je za nove bajke. Opore, ali ipak vedre i lekovite, po šnitu koji nam je zaveštao pesnik Duško Radović.

Upišite svoj komentar