| Januar 2013

Platforma

Piše: Dragan Todorović, novinar nedeljnika "Vreme"

Šta bi bilo od Demokratske stranke u Valjevu kad bi Đilas doneo Platformu, da svaki član DS, koji je dobio pos’o preko partije, napusti pos’o, ili će biti isključen. Šta bi bilo da i druge stranke prihvate istu, bilo bi da bi Srbija došla sebi.

CC

Vidim, i čujem ba, da je nacionalna RTS uvela emisiju „Pitajte pre­ds­ed­n­i­­ka“, đe prešjednik  redom, bez da bira bolan, sve uz pomoć preporođenog no­vi­nara, zna odgovore na sva pitanja. Za uvo, i oko bolan, mi zapalo pitanje, Imate li Pl­atformu za ovu krizu, đe Master pre­šj­ed­nik državnički odgovara, ajde, ’nako pa­no­ramski, parafraziram: Treba da iskori­st­­imo svaki dašak vetra i svaki zračak su­n­ca... Jbt to je tako dobro da sam iz taka od­lu­čio da više ne plaćam TV pretplatu, Ti­ja­niću vozdra! 

Nije samo jedna emisija posvećana To­mi prešjedniku, RTS se tako refor­mi­­sao, i to iznutra i sopstvenim sn­agama, da prešjednik i vučići ne silaze sa ekrana. Promptno se javlja da je Toma pr­eš­jednik dugo i srdačno, specijalnom ve­z­om, razgovar’o sa gospodin Putin, koji je kao što znate Rus, da ga pozv’o u posetu ’va­mo, te da su utanačavali potpisivanje spo­ra­­zuma o Strateškom partnerstvu. Još se na­ci­on­al­no javlja da SANU, koja imala ča­st da je Ma­st­er Toma časti govorom, pisala pr­eš­je­dn­iku, a da Hilandar lično posl’o po­dršku Pl­atformi... Sve nešto kontam, da nije pr­ešjednik turio Putina ispod ži­ta Pl­atf­or­me, te sad šnjime plaši svet i Srbiju neo­dlučnu, da svi stanu iza u njega pl­at­formu. Pa kom opanci, a kom obojci. Ma­da nije teško doakati, uz ovako „mudro ru­kovodstvo,“ ko će tu proći ko bos po tr­nju.

A o Platformu se znae da će pređe u Re­zo­luciju koja će sadrži tu platformu. Da će Albanci dobiju Suštinsku au­tonomiju, Srbi na Kosovu autonomiju u au­tonomiji, da će sve to usvoji naša Sk­upština, i mirno Kosovo. U Srbiji, naravno. Tek ćemo onda da se zabavljamo o svom tr­ošku.

Ali da pređem na druge sitnice iz ovaj vokabular i resantiman od one narodne Vuk dlaku menja, ali ćud jok. Pr­ešjednik bio na otvaranju muzeja, šta rek’o, Trudiću se da ne obrukam Srbiju, i od sv­ih vas očekujem isto. Super Dačić prog­ov­o­rio o ekonomiji, i on ima platformu: Sr­bija je u ovoj godini imala najveći ekonomski pad u jugoistočnoj Evropi, što ima do­bru stranu, Srbija će sledeće godine ve­ro­vatno imati najveći rast u regionu. Uh­apšen petnaestogodišnji dečak koji je na zg­radi Prešjedništva napis’o Toma, i is­pod, metar sa metar, kredom nacrtao muški po­lni organ. Obezbeđenje sve obrisalo.

Ima i da pevačica Maja Nikolić ba­nu­la u Železnice Srbije, gde se lepo predstavila, dolazi ispred Rusa i Naj­višeg rukovodstva. Svi se prestravili, primio je lično DS stručnjak, za koga Zo­ran Đorđević veli da je iz Stanine reke po­d­no Medvednika, koga turili da se zove Ge­ne­ralni direktor.  Po Majinoj poseti, koja se pre’stavila kao član SNS, na mesto gene­ra­­lnog direktora od tu Železnicu turen SNS čo’ek. On je otklonio sve sumnje i su­mlje glede pevačice Maje, decidirano, pr­og­r­amski i razvojno rek’o: Maja Nikolić ne­će raditi kod nas!

Istraživanja vele da SNS dogur’o do 40 posto podrške u biračkom telu, pr­eko 70 posto ispitanika misli i sm­atra da Vlada ispunjava predizborna obe­ća­nja. Đe ćeš bolje, i za Srbiju gore!

A dole u Kuršumliju lokalna vlast iz jav­nih službi otpustila 16 radnika, sve DS i URS stručnjaci, jerbo su ve­le, ostali neraspoređeni po novoj sistema­ti­­zaciji. Bio dole DS gensek koji rek’o da sve to politički revanšizam i nezapamćen progon onih koji drugačije misle, i što su članovi DS. Nekoliko njih stupilo u štrajk glađu, pridružile se žene, deca. Br­ane svoju demokratiju.

Đilas im’o Glavni odbor, odlučeno da bi­vši ministri vrate poslaničke ma­ndate, sve u sklopu reforme partije. Pozdravljam, nego što Đilas ne pozove sve svoje članove, po cenu isključenja iz st­ranke, koji su ’nako, samo na partijske oči, dobili državni pos’o i platu, i to  lep pos’o, i lepu platu. Ili, ako su tako dobri str­učnjaci, neka ih zaposli kod sebe u fi­rmu. Pa da onda pričamo o reformi partije gos­podine Đilas! Nego, šta mislite šta bi ost­alo od Demokratske stranke u Valjevu, i na ovom šaru, kad bi Đilas doneo platformu Marš sa posla za koji nisi sposoban, i ko­me nisi dorast’o. Šta bi bilo od ostalih pa­rtrija ako bi prihvatile isto. Bilo bi br­aćo i gospođe da bi Srbija došla sebi. Jer, ka što neko reče, najveća korupcija je voj­ska nesposobnih koja se preko partija za­po­slila.

Za kraj najlevšije, javljaju da je predno­vo­­­godišnju žurku im’o taj polutablo­id Informer, koga još viču Službeni gl­asnik. Bilo ’iljadu ljudi, Super Dačić sup­er rek’o: Dugo poznajem ljude koji vode In­former, tako da nema potreba da ga či­tam, a SNS Cvijan razvojno izjavio: Žurka je bila sjajna, provod je bio još bolji, a dru­št­vo najbolje. Nastavite samo tako, i bićete bolji nego što ste se i u snovima nadali, si­guran sam! Glede ’vake medijske politike Sr­bije da se poslužim rečima druga mi Zo­ra­na Panovića, koji urednik „Danasa“. Pa­no­vić, dakle, veli, da od štampanih medija ti­raž imaju jedino razni nepismeni i sra­m­o­­tni službeni glasnici, koji se različito zovu, koga čita nepismena Srbija. Braćo i gospođe, ovde smo gde smo, zato što danas či­ta jedino nepismena Srbija.

A reditelj Gorčin Stojanović piše, pi­ta: Ako vam je dobro, onda ništa. A ako vam nije dobro, šta onda!

Komentari

Што јес, јес најцењенији од службених гласника јесте РТС који највише злоупотребљава ону нашу ретроградну тврдњу-истина је, било је на државној телевизији или телегузији како ју је с правом назвао један знаменити Ваљевац. А, што се тиража штампаних медија тиче, Зоран Пановић, кога сврставам у најбоље политичке аналитичаре, потпуно је у праву кад тврди да да тираж имају "једино разни неписмени службени гласници", које чита неписмена Србија. Него море Тодоре како ствари и сада стоје ми се опет налазимо у мраку медијском из кога никад изаћи нећемо-куку Тодоре!

Јован С. Илић | 5.01.2013 u 10:02

Istini nije moguće, a ni potrebno išta dodavati . Tužno je samo što je ova istina mnogo tužna. Ono što sam u stvari hteo da kažem:"Bravo Todore"!!!!!!

Đoka Promincla | 6.01.2013 u 00:52

Upišite svoj komentar