| Januar 2014

Seka Mojsilović

Zdravko Ranković

Slobodanka Markov (foto: Đorđe Đoković)

Slobodanka Markov (foto: Đorđe Đoković)

Sa tim imenom je, kad je ova Valjevka bila gimnazijalka i valjevska gimnazijska profesorka, pa i dugo docnije, najčešće i najprepoznatljivije spominjana. U međuvremenu se štošta promenilo, postala je prof. dr Slobodanka Markov, ali ipak među poznanicima i prijateljima u Valjevu ostala - Seka. 

Međuvremenu pripada i izvesno ovdašnje tonjenje u zaborav ove delotvorne Valjevke. Čak u toliki zaborav da je nije imalo ni u prvim našim «Valjevkama». (A 1962. zajedno smo bili na jednoj velikoj omladinskoj radnoj akciji.) Nadoknađeno je novim izdanjem te knjige u kome je rečeno da je Seka Valjevsku gimnaziju završila 1964. kao najbolji đak svoje generacije. U Gimnaziju se, za profesora socilogije, vratila 1969. godine i provela dve «dinamične» školske godine. Potom radila u Beogradu i Novom Sadu gde je 1977. najpre postala asistent pa docnije docent a od marta 2006. godine i redovni univerzitetski profesor. Svojim radnim učinkom i dometima zavredela je i mesto u Enciklopediji Novog Sada.

Slobodanka Seka Mojsilović Markov je u svom naučnom radu u novije vreme prevashodno posvećena preduzetništvu žena i mladih, socijalnom položaju žena u društvu i problemima društvene pokretljivosti i obrazovanja.

Gotovo da je nije trebalo nagovarati da dođe u Valjevo radi učešća na promociji novih «Valjevki». Već sutradan iz Novog Sada nam je poručila: «Sinoćna promocija je još jedna sjajna kockica u mozaiku mog života». 

Rođena je u Goloj Glavi, sa porodicom od 1950. bila nastanjena u Valjevu, 1974. iz Beograda odseljena u Novi Sad. 

Upišite svoj komentar