| Mart 2011

Od „Glasonoše” do „Kolubare” VNovine u Valjevu i Valjevskom kraju 1885 – 2010

Zdravko Ranković

Bratstvo

List zbratimljenih PTT kolektiva Zadra i Valjeva. Prvi broj izašao u oktobru 1976. godine. Urednici: Joško Granić i Slavoljub Veselinović.

LIT.: Z. Ranković, Vek valjevskog štamparstva (1885-1985), Valjevo 1985, 167.

 

Glas

List omladine i meštana Popučaka

Izlazio od 28. januara 1977. godine, dvomesečno. Glavni i odgovorni urednik: Ljubivoje Adamović. Umnožavan geštetnerom, tiraž 100 primeraka.

 

Naš glas

List učenika Osnovne škole „Nada Purić” Valjevo 

Izlazio od 1977. godine. Glavni i odgovorni urednik: Radmila Čarapić, Gordana Pavlović.

LIT.: Z. Ranković, Vek valjevskog štamparestva (1885-1985), Valjevo 1985, 167.

 

Podgorka 

Izdaje Preduzeće za proizvodnju, preradu i promet poljoprivrednih proizvoda „Podgorka” Osečina. Izlazio mesečno 1978. godine (od juna do decembra). Odgovorni urednik: Marko Lazić.

LIT.: Z. Ranković, Vek valjevskog štamparstva (1885-1985), Valjevo 1985, 167.

 

Naša reč

List učenika Osnovne škole „Sestre Ilić” Valjevo 

Izlazi od 1978. godine, povremeno. Glavni i odgovorni urednik: Kosara Stepanović, Verica Vejzović, Sandra Sofronić.

LIT.: Z. Ranković, Vek valjevskog štamparstva (1885-1985), Valjevo 1985, 167.

 

Gradac

List Fabrike vijaka „Gradac” Valjevo 

Izlazio od 1978. godine. Urednik: Rajko Kovačević.

LIT.: Z. Ranković, Vek valjevskog štamparstva (1885-1985), Valjevo 1985, 167.

 

Termovod

List Instalatersko-montažne radne organizacije „Termovod” Valjevo. 

Izlazio od marta 1978. godine, mesečno. Glavni i odgovorni urednik: inženjer Obren Mirković.

LIT.: S. Ć., Svečanost u „Termovodu”, Napred, 24. mart 1978, 5; Z. Ranković, Vek valjevskog štamparstva (1885-1985), Valjevo 1985, 168.

 

Omladinac

List Opštinske konferencije SSO Osečina. Izlazio od 1979. do 1981. godine, neredovno. Glavni i odgovorni urednik: Dragan Savić.

 

Mladi matematičar

List Školskog društva mladih matematičara „Mihailo Petrović Alas” Valjevske gimnazije „V. I. Lenjin”

Izlazio od 1979. godine, povremeno. Prvi školski matematički list u Jugoslaviji. Glavni i odgovorni urednik: Vojislav Andrić, Predrag Jevtić, Stanica Jovanović.

LIT.: Z. Ranković, Vek valjevskog štamparstva (1885-1985), Valjevo 1985, 168; M. Tripković i drugi, Sto dvadeset i pet godina Valjevske gimnazije 1870-1995, Valjevo 1995, 100.

 

Službeni glasnik Podrinsko-kolubarske međuopštinske zajednice 

Izdaje Skupština Podrinsko-kolubarske međuopštinske regionalne zajednice Valjevo. Izlazio po potrebi od 1979. godine. Glavni i odgovorni urednik: Nikola Krsmanović.

 

Naše novine

List učenika III-5 i IV-2 razreda OOUR za usmereno obrazovanje „25. maj” u Valjevu

Izlazio 1980. godine. Glavni i odgovorni urednik: Miodrag Jovanović.

LIT.: Z. Ranković, Vek valjevskog štamparstva (1885-1985), Valjevo 1985, 168.

 

Praskozorja Brankovine

List učenika Osnovne škole „Miloš i Branko Pavlović” u Brankovini. Izašao jedan broj 1980. godine, povodom 150. godišnjice škole u tom selu. Glavni i odgovorni urednik: Zagorka Bogdanović. 

LIT.: Z. Ranković, Vek valjevskog štamparstva (1885-1985), Valjevo 1985, 168. 

 

Budućnost (Pravi smer, Putokazi)

List osuđenih KP doma Valjevo 

Prvi broj izašao u februaru 1981. godine; izlazi tromesečno. Promenio naziv 2001. godine u „Putokazi”. U januaru 2011. izašo 70. broj. Odgovorni urednik: Zoran Jevremović, Branko Lukić, Miodrag Dodić, Milan Božić, Toma Nikolić, Velibor Marjanović, Nataša Stevanović Paramentić. Format: 33 cm; 43 cm.

LIT.: M. Kisić i B. Bulatović, Srpska štampa 1768-1995, Beograd 1996, 403

 

„Stevan Filipović”

List Drvno-industrijske radne organizacije „Stevan Filipović” Valjevo.

Izlazio dvomesečno, od 1981. godine povremeno. Glavni i odgovorni urednik: Dragiša Jovičić. Tiraž: 1.000 primeraka. Štampa: GIRO „Milić Rakić” Valjevo.

LIT.: D. Jovičić, Radnici kreiraju politiku lista, Napred, 15. februar 1985, 17; Z. Ranković, Vek valjevskog štamparstva (1885-1985), Valjevo 1985, 168.

 

30 i 20 godina

Izašao jedan broj 10. oktobra 1981. godine, povodom 30. godišnjice osnovnih škola „Žikica Jovanović Španac”, „Miša Dudić” i „Andra Savčić” i 20. godišnjice Osnovne škole „Milovan Glišić” u Valjevu.

LIT.: Z. Ranković, Vek valjevskog štamparstva (1885-1985), Valjevo 1985, 168.

 

Osnovna banka Valjevo

Bilten Radne zajednice.  Četiri prva broja umnožavana geštetnerom a broj 5 od marta 1982. štampan. Urednik Veroljub Andrić.

 

Korak napred (Izdanak)

List učenika Srednje poljoprivredne škole „Bora Atanacković” Valjevo.

Izlazio povremeno od 1982. do 1986. godine. Odgovorni urednik: Slaviša Ševrt.

Obnovljen početkom 2010. kao „Izdanak”; urednica: Milena Petrović. Štampa: Valjevoprint.

LIT.: Z. Ranković, Vek valjevskog štamparstva (1885-1985), Valjevo 1985, 168; Osamdeset godina Srednje poljoprivredne škole „Valjevo” u Valjevu, Valjevo 2003, 48.

 

„Milan Kitanović”

List Fabrike koža, krzna, konfekcije i galanterije „Milan Kitanović” Valjevo.

Izašao jedan broj u septembru 1982. godine. Urednici: Ljubomir Nikić i Miodrag Jocić.

LIT.: Z. Ranković, Vek valjevskog štamparstva (1885-1985), Valjevo 1985, 168.

 

Učenička zadruga

List Saveza učeničkih zadruga Srbije.

Izdaje Đačka zadruga Škole za usmereno obrazovanje „25. maj” u Valjevu. Izlazio od 1983. godine. Glavni i odgovorni urednik: Petar Šešlija.

LIT.: Z. Ranković, Vek valjevskog štamparstva (1885-1985), Valjevo 1985, 169.

 

Valjevo

List Radničko-sportskih igara OUR-a Srbije.  Izlazio 1983. godine. Glavni i odgovorni urednik: Slobodan Mijailović.

 

Mladi kovač

List Osnovne organizacije SSO OOUR IV SOUR „Krušik”.

Izlazio povremeno od 1984. godine. Glavni i odgovorni urednik: Zoran Puzović.

LIT.: Z. Ranković, Vek valjevskog štamparstva (1885-1985), Valjevo 1985, 169.

 

Informativni bilten društva računovodstvenih i finansijskih radnika – Valjevo 

Izlazio mesečno od 1984. godine. Glavni i odgovorni urednik: Nada Stamenić.

LIT.: Z. Ranković, Vek valjevskog štamparstva (1885-1985), Valjevo 1985, 169.

 

Partizan

List učesnika marša „Putevima Valjevskog NOP odreda”. Izlazio 1986. i 1987. godine.

Broj 1 objavljen 18. juna 1986; pripremili Zoran Joksimović i Zdravko Ranković; štampa GIRO „Milić Rakić” Valjevo. Broj 4 objavljen 27. juna 1987; pripremili Slobodan Raković i Zdravko Ranković; štampa NIGRO „Vesti” Titovo Užice – Ofset štamparija Bela Zemlja. Format: 14dž20.5 cm.

Ostali brojevi umnožavani geštetnerom.

LIT.: L. Ninković, Putevima Valjevskog NOP odreda, Glasnik IAV, br. 22, Valjevo 1987, 141-145.

 

Tešnjarski glasonoša 

Izlazi od 11. septembra 1987. godine u vreme valjevskih Tešnjarskih večeri. Počelo je sa četiri broja, pripremljena u Valjevskoj gimnaziji i umnožavana geštetnerom. Urednik: Slaven Radovanović; likovna oprema Dušan Arsenić.

Vremenom su se Tešnjarske večeri udaljavale od Tešnjara a festivalske novine menjale izdavače, uređivače i štamparije. Proredilo se i njihovo pojavljivanje. List je najduže pripremala je Redakcija Radio Valjeva a uređivali Branko Vićentijević, Ljiljana Kecojević i Zdravko Ranković. U avgustu 2005. godine dva broja „Tešnjarskog glasonoše” pripremljena su u uredništvu Revije „Kolubara”. Najnoviji – 43. broj – izašao je u avgustu 2010. godine. Format 28 cm.

LIT.: M. Kisić i B. Bulatović, Srpska štampa 1768-1995, Beograd 1996, 407; Lj. Kecojević, „Glasonošina” odanost Tešnjaru, Tešnjar kroz tri veka, Valjevo 2008, 68-69.

 

Fasada 

Fatalni sadržaji današnjice – Mesečar za kulturna i društvena istraživanja i aktivnosti. Jedini broj izašao u novembru 1987. Izdavač OK SSO Valjevo. Glavni i odgovorni urednik Branko Lukić. Štampa: Canonprint Valjevo.   *

 

Primus Inter Pares 

Novine učenika III-3 odeljenja Valjevske gimnazije.

Izašao jedan broj školske 1988-89. godine. Pokrenule i uređivale: Mirjana Ilić i Larisa Ranković.

LIT.: Izveštaj Valjevske gimnazije „Vladimir Iljič-Lenjin” za 1988-89, 13.

 

Reč

Nove valjevske novine

Izašlo šest probnih brojeva u jesen 1990. godine (prvi broj 19. septembra 1990). Izdavač: Ustanova za javno infomisanje Radio Valjevo. Glavni i odgovorni urednik: Branko Vićentijević. Štampa: Grafičko-izdavačko preduzeće „Milić Rakić” Valjevo.

„Svojim političkim opredeljenjem – rečeno je u uvodniku prvog broja – Reč će biti nezavisno (vanstranačko) glasilo, zainteresovano da podrži sve ono što vodi ekonomskom, kulturnom i obrazovnom napretku, da podstakne i afirmiše pojedinačne i kolektivne napore u cilju stvaranja uslova za bolji, lepši, zdraviji, stvaralačkiji, u svakom pogledu bogatiji život na ovom području. Činiće to, pre svega, nastojanjem da u svakom svom broju sabere što više informacija o svemu važnom što se događa u Valjevskom kraju. Sadržinu Reči činiće, razume se, i drugačiji novinarski prilozi, oni koji potpunije i svestranije osvetljavaju pojave i događaje u vremenu u kome živimo”.

Nameru o pokretanju lista, koji bi izlazio dva puta sedmično, osujećivala je višemesečnom opstrukcijom odbornička većina Socijalističke partije Srbije koja je postojala u jednom veću Skupštini opštine Valjevo, nadležne kao osnivač Radio Valjeva, za odlučivanje o takvoj inicijativi. Zamisao o novim novinama u Valjevu nije ostavljala ravnodušnim ni zaposlene u konkurentskom „Napredu”. 

LIT.: B. Obradović, Otvoreno pismo uredniku „Reči”, Napred, 6. decembar 1990, 12.

 

Školarac

List osnovne škole „Valjevski NOP odred” u Valjevu.

Pokrenut u vremenu oko 1990. godine.  

 

Miks 014

Mesečnik, ispunjen reklamama. Prvi broj prvev serije (ukupno 5) objavljen u avgustu 1991. godine u tiražu od 10.000 primeraka, deljenih besplatno. Izdavači Miloš Petrović i Aleksandar Grujić, glavni urednik Aleksa Tomić. Obnovljen 1997. u izdanju Agencije za marketing Gatti. Glavni urednik: Aleksandar Grujić. Štamparija: Graf – Valjevo.

 

Artiljerac

List ratne jedinice 1080.

Izlazio u leto 1991. godine u Valjevu.

 

Glas Tamnave

Novine za demokratiju i narodnu tradiciju. Glavni i odgovorni urednik Milan Milovanović. Prvi broj izašao 1992. godine. Obnovljen u septembru 2006, pred lokalne izbore, donoseći i aktuelnosti iz dve susedne opštine, Koceljeve i Vladimiraca. Izlazi mesečno na 20 strana.

LIT.: M. Kisić i B. Bulatović, Srpska štampa 1768-1995, Beograd 1996, 414.

 

Mionički zapis

O ljudima i događajima.  Izdaje Kulturni centar „Tika Marić” Mionica, mesečno. Glavni i odgovorni urednik: Ivan Ognjanović, Miroslav Obradović. Prvi broj izašao u maju 1993. godine. Štampa: Valjevska štamparija.

U julu 1997. godine, naporedo sa redovnim 50. brojem lista, pojavilo se i alternativno izdanje na dve strane sa preštampanim člancima iz drugih novina o smenjivanju Miroslava Trifunovića, pokretača tih novina, sa dužnosti direktora Kulturnog centra.

Pod novim imenom („Zapis”), u novom formatu, opremi i numeraciji izlaženje lista je obnovljeno 2005. godine. Format 48 cm.

LIT.: M. Kisić i B. Bulatović, Srpska štampa 1768-1995, Beograd 1996, 417; Dva „Zapisa”, Revija „Kolubara”, avgust 1997, 35.

 

Gimnazion

Sportski list učenika Valjevske gimnazije. Pokrenut radi afirmacije i popularizacije sporta i sportista. Izašao jedan broj školske 1993-94. godine. Urednik: Goran Bojičić. Broj 5 iz novembra 1995, objavljen povodom 125. godišnjice Gimnazije, u celini je pripremio novinar Zoran Tripković.

 

Glas Valjeva

Izdanje Pokreta za Valjevo (Nova demokratija).

Izlazilo nedeljno, uz povremene duže prekide, po pravilu na dve strane, od 16. novembra 1993. do 27. septembra 1995. godine; ukupno 51 broj. Glavni i odgovorni urednik: Milan Mića Janković, Željko Jež. Štampa: Štamparija R&S Valjevo.

 

Revija Kolubara (Revija Valjevac)

Izlazi od 1. maja 1994. godine, najpre kao Revija „Valjevac” a od 22. broja (1. februar 1996) zove se Revija „Kolubara”. Prvobitni izdavač bila je Agencija „Valjevac”, potom Izdavačko preduzeće (društvo) „Kolubara”. Glavni i odgovorni urednik: Zdravko Ranković. Adrese: Vuka Karadžića 19 (1994-2000. godine); Vuka Karadžića 16/11 (od 2000. godine). Štampa: Valjevo-print (1994-1997); Grafička radnja MS (od septembra 1997). Format: 15,5dž24 cm.

Od oktobra 1994. do januara 1996. godine list je izlazio sa dodatkom „Valjevac sport” (uređivao: Branko Vićentijević).

Stalna akcija – izbor Valjevca ličnosti godine.

LIT.: Z. Ranković, „Kolubara” umesto „Valjevca”, Revija „Kolubara”, februar 1996, 3; Z. Ranković, Tri dame i pubovi, Vranjske, 5. decembar 1996, 16-17; Đ. Pavićević, Lokalna štampa u Srbiji, Republika, 16. jun 1998; S. Reljić i Đ. Vojinović, Ozbiljni sadržaji u Reviji „Kolubara”. Iz analize listova okupljenih u asocijaciji „Lokal pres”, Revija „Kolubara”, januar 1999, 33; Bibliografija priloga istorijskog sadržaja u Reviji „Kolubara” (Reviji „Valjevac”) od broja 1 do broja 88, Glasnik IAV, br. 35, Valjevo 2001, 250-264; G. B., Revija „Kolubara” – stoti put, Napred, 9. avgust 2002, 5; Z. Ranković, Kad naši dođu na vlast, Smederevska sedmica, 16. maj 2003, 9. *

 

Hipokrat

List valjevske podružnice Srpskog lekarskog društva. „Nulti” broj izašao u leto 1994. godine. Glavni i odgovorni urednik: dr Zoran Jokić

 

Valjevska književna radionica

Izdavala Biblioteka „Ljubomir Nenadović” u Valjevu, „po godišnjim dobima”. Prvi broj, objavljen u leto 1994. godine, uredili Ostoja Prodanović i Dušan Vidaković. 

 

Biznis ekspres

List za tržišne komunikacije, u celini ispunjen reklamama, deljen besplatno. Izlazio 1994. godine. Glavni i odgovorni urednik: Veran Rakić.

 

Pokušaj

List učenika VI-5 odeljenja Osnovne škole „Milovan Glišić” u Valjevu. 

LIT.: L. Ranković, Hoćemo nešto originalno, Revija „Valjevac”, maj 1995, 38; Ž. Jevtić, Osnovna škola „Milovan Glišić” Valjevo 1961-2000, Valjevo 2000, 148. 

 

O.K.

List učenika sedmih razreda osnovnih škola okupljenih u Istraživačkoj stanici Petnica kao polaznici Letnje naučne škole. U glavi lista stajala je i odrednica: „Ovo je nebitno, a evo i zašto”. Izašao u junu 1996. godine.

LIT.: L. Ranković, Školske novine, Revija „Kolubara”, septembar 1996, 42.

 

Pravi smer

Novine mladih socijalista Valjeva. Nulti (i jedini) broj izašao krajem avgusta 1996. godine. Glavni i odgovorni urednik: Dragan Jeremić.

LIT.: L. Ranković, Pravi smer, Revija „Kolubara”, oktobar 1996, 32.

 

Bilten

Glasilo Podmlatka Društva istraživača „Vladimir Mandić Manda”. Izlazi od aprila 1997. godine. Docnije pripreman u zajedništvu sa istraživačkim grupama biologa i ishrana u prirodi.            ˜

 

Ljiško-Kačerske novine

Pokrenula ih u proleće 1997. godine Skupština opštine Ljig. Tiraž 3.000 primeraka, deljenih besplatno. Urednik: Ljiljana Radovanović.

Komentari

Poštovani, Želeo bih da kupim vaše izdanje "Vrtiglav" Srdačan pozdrav, Miroslav Palinić

Miroslav Palinić | 29.06.2015 u 08:45

Upišite svoj komentar