| Novembar 2013

Oktobarski bluz

Valjevo suvlasnik „Krušika“ / Solarna elektrana na „Gorenju“ / Dečja nedelja i odšteta za ujed deteta u vrtiću / Nepočinstva policijskih radnika / Proslava jubileja Milanskog edikta, Njegoša i Svetog vladike Nikolaja / Ljiški protesti / Džez fest

1 Svečana akademija za 90. godišnjicu Po­ljoprivredne škole, prve u Srbiji * Va­ljevski muzej objavio monografiju o De­sa­nki Maksimović koju je priredila Dr­ag­a­na Lazarević Ilić * U galeriji „Sv­e­ti Luka“ na Ubu zajednička izložba sl­i­ka Mila Petrovića, njegove kćeri Komi i sina Konstatinosa.

2 Fabrike „Gorenje“ i „Vali“ u Valjevu me­đu najvećim izvoznicima u Srbiji * Sv­ečanost u Centru za vantelesnu oplodnju u Valjevu povodom prvih devet ovde za­če­tih beba * Valjevski bibliotekari pr­ez­a­­dovoljni 30 posto većom posetom čitalaca tokom minulog leta kada je pozajmljeno oko 7.000 knjiga.

3 Borci NOB-a i predstavnici Uba od­ali počast oslobodiocima varošice 1944. godine * U Ljigu 20 posto skuplje gr­ejanje. U Valjevu nema grejanja iako je  da­ni­ma hladnije od propisanih 12 stepeni.

4 U Tehničkoj školi izložba povodom 120 godina od rođenja Miloša Cr­nja­ns­kog i dramska priča o Nikoli Tesli * Ml­adi umetnici u akciji za Dom umetnosti u Do­mu vojske pokretnom kamerom obskurom Bo­jane Andrić ukazuju da u Valjevu ne mora mn­ogo šta da bude naopačke * U Mionici iz­ložba ikona svestranog sugrađanina Ol­ivera Bitičija.

5 Lekari u novoizgrađenoj ambulanti u Mi­ličinici pregledali oko 200 seljana * Dani gljiva na Medvedniku * Trka pr­ež­i­vljavanja društva „Vajld Serbia“ na Gr­zi kod Paraćina.Tim „Sinovi šume i ho­bita“ iz Valjeva drugi u najtežoj disci­pl­ini na stazi od 60 kilometara.

6 Dragoljub Davidović iz Lukavca ponovo po­bednik Regionalne ovčarske izložbe u Valjevu * Na međunarodnom sajmu pčela­rs­tva u Beogradu najlepši štand Ro­do­lju­ba Markovića iz Gunjaka.

7 Os­novna škola „Sestre Ilić“ domaćin De­čje nedelje tokom koje se izvodi sto­ti­nak svakovrsnih programa * Mali La­jk­o­včani razgovarali sa predsednikom op­št­ine Živoradom Bojičićem.

9 Nagrada „Neven“ za najbolje štivo po­pu­larne nauke za mlade pripala ast­ro­fi­­zičaru Nikoli Božiću za knjigu „As­tr­o­n­omija“.

10 U Carini kod Osečine obeležen za­vr­šetak prve deonice regionalnog pu­ta za Rožanj duge 1,4 kilometra * Va­lje­vs­ki pulmolozi upozoravaju na zabrinja­va­jući porast obolelih od raka pluća, od 60-80 na 100.000 stanovnika.

11 Ministarstvo kulture naložilo Up­ravnom odboru Matične biblio­te­­ke u Valjevu da poništi konkurs i ras­pi­­še novi za izbor direktora te ustanove, uz zaključak da predloženi kandidat Dr­ag­an Branković ne ispunjava uslove za tu fu­nk­c­iju * U Galeriji muzeja izložba „Pr­i­nc igre“ o baletskom umetniku Miloradu M­i­škoviću.

13 Saobraćajna policija tokom vikenda u­o­čila 98 vinovnika saobraćajnih pr­ekršaja. Njih 17 prekoračilo dozvoljenu brzinu a 45 vozilo pod uticajem alkohola * Na miholjskom Festivalu čvaraka naj­us­p­ešniji mesari „Obeliksa“ Aleksandra Đu­rđevića.

14 Ljižani blokirali Ibarsku ma­gi­st­ra­­lu u znak podrške Nataši Ma­ti­jev­ić kojoj je sud u Valjevu naložio da vr­ati dete ocu u Hrvatskoj. Nataša je nasilnog muža  napustila vrativši se s detetom u zavičaj * Slovačka firma „Bemako“ drugi put u ovoj godini obustavila proizvodnju u sv­ojoj fabrici zaštitne opreme u Valjevu, a 40 radnika od aprila ne prima platu.

15 U Soko gradu Međunarodni naučni sk­up o delu Desanke Maksimović * Dr­agan Todorović, novinar nedeljnika „Vr­eme“ objavio knjigu „Nije narod sapun da se potroši“.

16 „Krušik“ četvrti među najvećim po­re­skim dužnicima u Srbiji sa dugom od 2,03 milijarde dinara. Među najzaduže­ni­­jima je i firma „Vujić“ * Šest valjevsk­ih bendova   najavilo početak  29. džez fe­s­ta.

17 Umesto početka jesenjih seminara Is­traživačka stanica u Petnici pu­sta, jer nema para * Zbog povrede radnih oba­veza za četiri godine podnete krivične prijave protiv 204 policijska radnika u našem kraju. Njih šestoro  je zbog teških ogrešenja udaljeno sa radnih mesta * Džez veče sa Sebastian speniš triom iz Te­mišvara, Fanktastik koališn bendom iz Novog Sada i Marakuom iz Beograda.

18 U Omni centru tribina povodom 200. go­dišnjice rođenja Petra Pe­tr­ovi­ća Njegoša i desetogodišnjice proglašenja vladike Nikolaja Velimirovića svecem, uz besede mitropolita Amfilohija Ra­dovića i Matije Bećkovića * Džez fest sa  Big bendom RTS, pet vrsnih pevačica me­đu kojima i Valjevkom Irenom Bl­ag­oje­v­ić, italijanskim sastavom Omit fajv i za­grebačkim Kubizmom.

19 U manastiru Lelić centralna sveča­no­st za 1.700 godina Milanskog edikta uz učešće patrijarha Irineja. Iznad ma­nastira Pustinje biće uzdignut krst vi­sok oko 13 metara * Završno veče Džez fe­sta sa Rtajmom iz Njujorka, VHS bendom Va­sila Hadžimanova i Džem inoveišn bendom Bojane Stamenov * U Jelića podrumu u Bu­jačiću obeležen kraj uspešne berbe gr­ož­đa.

20 Šest izbegličkih porodica dobilo ku­će i okućnice u Vrelu, Trnjacima, Cr­venoj Jabuci i Vukoni kod Uba. Od maja sk­ućene tri izbegličke porodice u Ne­pr­ič­avi i Lajkovcu, dok je njih 20 dobilo po­moć za izgradnju i adaptaciju svojih novih do­mova.

21 Vlada Srbije preporučila Valjevu pr­etvaranje svojih potraživanja od „Kr­ušika“ u trajni ulog u njegovom kapitalu. Gradu bi više odgovarala konverzija du­ga u nekretnine, poput kasarne „Ka­di­nja­ča“ i zgrade Komande.

23 Na krovu fabrike „Gorenje“ postav­lje­na solarna elektrana dovoljna za sn­abdevanje 75 domaćinstava * Valjevsko ob­danište platilo 700.000 dinara odštete detetu koje je ujelo drugo dete u dnevnom bo­­ravku.

24 Kod naselja Oslobodioci Valjeva iz­goreo stari vagon u kojem su obitavali narkomani i skitnice a sa gradilišta nove hale sportova lopovi odneli 350 ki­lograma betonske armature i kolica.

26 Na Festivalu dečjih i omladinskih pr­edstava u Jagodini prva nagrada za sc­enografiju Dušana Arsenića u valjevskoj predstavi „Crvenkapa u nebajci“ i naj­bo­ljoj glumici Dariji Bijelić. Dejanu Bo­gojeviću nagrada za dramski tekst „Dr­hta­vi­ca odrastanja“ * Nacionalna plesna or­ga­n­izacija i Studio M u Valjevu organizo­va­li Međunarodni plesni festival sa oko 600 učesnika.

27 Svečana akademija povodom 1.700 go­d­ina Milanskog edikta pred Hramom vas­krsenja Hristovog u režiji Miroslava Tr­ifunovića sa glumcima Nebojšom Dug­al­i­ćem i Katarinom Vićentijević.

28 Gradska skupština usvojila drugi Rebalans budžeta u kojem je manje para za Vodovod, Vidrak, Gradsku toplanu i ud­ela gradskog budžeta u izgradnji brane St­u­bo – Rovni.

29 U Valjevu predstavljeno novo udruženje građana „Dosta, bre“ čiji se ini­ci­­jator, bivši savezni poslanik Predrag Sa­vić, prvenstveno zalaže za pomoć gr­ađ­a­n­ima u ostvarivanju njihovih zagaranto­va­­nih prava.

31 Koncert gudačkog kvarteta MISS po­sv­ećen delima nemačkih i au­st­ri­jsk­ih kompozitora * Na poziv Evropskog po­kr­eta u Valjevu dr Vojislav Andrić razgo­va­rao sa mladima o našim tradicionalnim etičkim i kulturnim vrednostima ko­je su ujedno i evropske.

Topli dani miholjskog leta lepo su nas ogrejali i utešili, iako je život u sve dubljem zamrzavanju. Samo su nove vođe silno ponesene slavom stečenom na razobličavanju nasleđene propasti i sveopšteg moralnog posrnuća. Kako bi rekao Džon le Kare, potreban nam je junački karakter da bi smo danas bili pristojne osobe. Stvarnost nas svakodnevno izdaje. Najbolje je ići ispred nje pre nego li ona izda nas. Stvar je ličnog izbora kako to učiniti.

Upišite svoj komentar