| Oktobar 2012

Zadnja pošta Valjevo

piše: Dragan Todorović, novinar nedeljnika "Vreme"

Kad se već u čabru, ne bi bilo loše i lošo, a zbog prepoznavanja na prvi pogled, kad bi se svi tupamarosi, i ostali u uniforme vlasti, identifikovali i predstavljali samo jednim impozantnim K.

Todor222

Todor222 (Foto: Ljuba Ranković)

Kao što se znade, svi mogli direktno vi­de, predsednik Tomislav Nikolić je na zasedanju Generalne skupštine UN nastupio kao treći, što je upisano kao nezabeležen i istorijski uspeh. Kao što se još znade, Predsednik predsednički pročit’o da nudi pregovore sa Kosovom na najvišem nivou, te da nema ništa, ni­ti će biti, od priznanja. Predsednik se, na­ravski, pročit’o i o Globalnim probl­em­ima, a, kad je završio, Predsedatelj, naš čovek, mu je javno, i na srpskom, da ra­zume ko treba, uputio čestitke na Iz­va­nr­ed­nom govoru, i jasnim porukama koje je up­utio svetu. Ako šta od ovoga bude, biće da će Naš čekićar, pored ovi 1,5 miliona ev­ri, dobiti jošte milioni evri, funti, do­lara, za svoju Čekić kancelariju. Jedina ma­na u ovu čekić diplomatiju je što je pr­ed­sednik Tomislav bio tek treći, ali ne ma­ri, u domaji je prvi. Nema medija koji po ustavu, i programu naprednjaka, nije iz­vestio da je Toma bio treći, odmah po­sle Obame, a da se onaj Tači gur’o po gale­ri­­ji.

Iako je to što je Predsednik bio tek Tr­eći, što je evidentan i histori­jski uspeh, neki ne sagledavaju na pr­avi način, ne treba se obeshrabrivati, tamo gde treba, u zemlji Srbiji, Pr­eds­ed­nik i Svi Njegovi su prvi. Takoreći bez ko­nkurencije. Naročito što se tiče te, da se plastično izrazim, konzumacije vlasti. Eto, Krkobabić Mlađi, post’o direktor Srpske pošte, Drecun zadužen za ču­va­nje Kosova, Milanka Mara Karić tra­ži­la da izveštava Evropu o privatizaci­ji u Srbiji. Onaj Maca samo što nije po­st’o direktor pozorišta u Novom Sadu, po­stavljenje sprečio lično filozof i hu­ma­nista Miloš Bojanić koji urgir’o da to ne mere biti, jerbo je taj Maca mnogo pr­os­t...

U Srbiji slavnoj predsednik Toma, i Svi Njegovi, još prvlji, nema mesta gde u neku vlast nisu ušli razni ta­pe­­tari, koji još nisu nostrifikovali sv­oje sega-mega diplome i mastere. Nema me­sta u Srbiji slavnoj gde penzioneri razne st­ruke nisu iz penzije povučeni da u vlasti budu razni pomoćnici, pa na redovne pe­nzije kamare redovne plate. I jošte, ne­ma mesta u Srbiji slavnoj gde razni par­ti­­jski konobari sa sega-mega diplomama ne pohode javna preduzeća sa spiskovima Sv­ojih ljudi koje treba zaposliti. Ako li im neko veli, ako se i to hipotetički de­si, da to ne ide baš tako, pomene struku, zn­anje, i tako to, taj će im sega-mega ma­ster izručiti argument pred kojim nema od­stupanja: Nemoj da vas menjam za apoteke, ka­nalizaciju, one što zaduženi za tezge na zelenoj pijaci,  pa kad vam dođu ovi dr­ugi, videćete šta je personalna politika. Jer ti Drugi su pravi tapetari, vodoin­stalateri, i ostali penzioneri, još nisu, ka’no prezident Tomislav, nostrifiko­va­li svoje sega-mega diplome.

Šta ima jošte, ima da Vučić širi sv­oj korupcijski spisak, ima da Da­čić veli da lopova ima u svim pa­rtijama, ne samo meždu socijalistima. I ima da su se demokrate - koje su do svega i dovele, jer su svojim delima pokazale gr­ađanima da je jedina alternativa da ovde ne­ka nikakve alternative – nešto ućutale, kanda čekaju kog će to šutanovca Toma Vu­čić Dačić da izvuku iz šerpe korupci­je i kriminala.

Nije da nema jošte, slikar Šobajić omal’o Prezidenta, Konuzin opro­š­tajno rek’o da će biti još ruski’ para, Ceca smanjila grudi iz zdravstvenih razloga, Željko Mitrović rek’o da okreće Pink urbanoj populaciji, radikali podneli krivičnu prijavu sproću pr­ez­i­dent Toma, a čerez One diplome, Ni­ko­lić Drugi, prvo koleno od Nikolić Prvi, ima bidne i bude Prvi zamenik u partiji na­prednjaka, voditeljka Šišmanović po­novo sama, poslednja sednica SO Jagodina tra­jala celi’ i celcijati’ 12 minuta, niko se nije javlj’o za reč, sve usvojeno jednoglasno... I ima da Nacionalna televizija javila da ulja i šećera ima... Ajmo svi kiselimo kupus!

Tek je u Valjevu slavnom slavno i najslavnije, ovde je ceo grad ubačen u tur­šiju na kišeljenje. Ne treba če­kati proleće, na startu je sve to endemski tu­knulo na glupost i prostakluk. To je ta­kvo kišeljenje da u srpskom jeziku, bogatom rečima za sve po spisku, nema reči ko­jima bi se opisala pobeda niščih. Došlo do­tle da je Valjevo postalo Zadnja pošta Za­dnje Srbije.

Zato nije, ili jeste, jasno kako se King Ko­ng vlasti, skraćeno KK, omaklo da za pomoćnika gradonačelnika bude po­stavljen čovek koji, iako je iz K(arić) pa­rtije, nema K ni u imenu, ni u prezimenu. Pogotovu što su imali čoveka i li­čn­o­st koji ima to K i u nadimku. Nešto tu ne štima, svi imaju to srpsko K, samo Po­mo­ćnik nema. A čovek, nema zbora, zaslužuje K.

Zato bi stvar, glede Pomoćnika, trebalo rešiti jednom odlukom – pored ep­ohalne da u Gradskom veću bude član kome je resor plaćeno Sa­mo­zad­ov­olj­av­anje -  da mu se doda to K. Još bolje bi bi­lo da mu se sve te generalije skrate na je­dno K. Ne bi bilo loše i lošo da se ta od­lu­ka primeni i na ostale funkcionere i dr­uge od te sorte tupamarosa. Pa da uz K po­moćnika, imamo K gradonačelnika, K za­menika, nekoliko K koji su u VD stanju. A i Valjevo bi i formalno, i po taj pravopis, moglo bude K grad.  Kad se već u čabru, ne­ka to bude i sa taj poklopac.

Komentari

Zadnja pošta Valjevo | 8.10.2012 u 09:42

Bravo Todore, sjajan tekst.

Tesa | 8.10.2012 u 09:42

Upišite svoj komentar