| Septembar 2009

Ljubiša Milošević

Zdravko Ranković

Ljubiša Milošević

Ljubiša Milošević

Šestog avgusta umro je, „u svom rodnom Valjevu”, Ljubiša Milošević, diplomirani ekonomista, stručnjak za finansije, koga Valjevci pamte kao jednog od svojih najboljih, najpreduzimljivijih i najdelotvornijih gradonačelnika. Uz to i kao čoveka visokih ljudskih vrednosti.

Na dužnosti predsednika Valjevske opštine Milošević se nalazio od 3. juna 1963. do 20. maja 1967. godine. Naročito se u tom razdoblju angažovao u izgradnji glavnog kanalizacionog kolektora kroz središte grada i u rešavanju nagomilanih problema u školstvu. Valjevska gimnazija se tada vratila u svoje nekadašnje zdanje, a tri osnovne škole i Medicinska škola iz dotadašnjih preselile u druge zgrade.

Kasnije je bio glavni savezni devizni inspektor, da bi se 1978. vratio u Valjevo i prihvatio dužnosti predsednika Skupštine Podrinsko-kolubarskog regiona. Nastojanjem Ljubiše Miloševića postignuto je da Lajkovačka i Ubska opština ne budu oštećenje proširenjem rudarskog basena „Kolubara” na levu Kolubarinu obalu i da za razvoj poljoprivrede u severozapadnoj Srbiji budu dobijena zamašna sredstva iz inostranih fondova.  

Posle ponovnog odlaska iz Valjeva Ljubiša Milošević je, do penzionisanja, bio generalni direktor Službe društvenog knjigovodstva Srbije.

Ljubiša Milošević je rođen u Valjevu 24. avgusta 1924. godine (otac Momčilo, kolar; majka Milena) i u ovom gradu završio osnovnu školu i Državnu trgovačku akademiju. Okupaciona vlast ga je, zbog njegove bliskosti sa partizanskim pokretom, internirala 1943. godine na Banjicu pa odatle u Mauthauzen.

Posle rata Miloševiću su poveravane razne dužnosti u privrednim i političkim organizacijama: direktor Valjevske pivare (1946-47), sekretar Narodnog fronta, direktor Sreske zadružne štedionice (od 20. marta 1956), da bi početkom 1963. postao potpredsednik Valjevskog sreza u čijem sastavu se nalazio i dotadašnji Šabački srez.

Svestrano se angažovao i u društvenom životu Valjeva. Značajno je, između ostaloga, doprineo da u Valjevu budu ustanovljeni Narodni muzej i Radio Valjevo. A kad je 19. septembra 1948. godine ovde osnovano Gradsko gimnastičko društvo, Ljubiša Milošević je izabran za njegovog prvog predsednika.

Upišite svoj komentar