| Septembar 2014

Dan 'D' je 4. oktobar

Branko Vićentijević

Skupština (foto: Đorđe Đoković / kolubarske.rs)

Skupština (foto: Đorđe Đoković / kolubarske.rs)

Do tada se mora sastati Gradska skupština u Valjevu kako ne bi bila raspuštena po automatizmu. Socijalisti tvrde da imaju većinu od (bar) 26 odbornika, naprednjaci se uporno zalažu za privremene mere i vanredne lokalne izbore, a za predsednika Privremenog d'izvinete organa tobož predlažu Đorđa Milićevića, poslanika SPS-a

Avgust je, s obzirom i na «pre­kov­re­me­ni» odbornički rad tokom jula (se­dnice su bile 2. i 4. jula), pr­ot­ek­ao bez sesija Gradske skupštine u Va­lje­vu. To, međutim, ne znači da nije bilo za­ni­mljivo. Podsećamo da je Upravni sud Sr­bije, po tužbi Mihaila Jokića (SNS), tog čelnika ovdašnje vlasti vratio u fo­te­lju pr­eds­edn­ika gradskog parlamenta. Nje­gova na­šlj­edn­ica, izabrana voljom ve­ći­ne okupljene oko SPS-a, Slavica Pa­nt­elić Cupać je, posle bolovanja, sada na od­moru. Jokić, pak, zag­ov­ara uvođenje pr­iv­remenih mera, a za pr­ešjednika d'i­zv­in­ete Privremenog organa predlaže soc­ij­alistu, narodnog poslanika Đorđa Mi­lićevića, u čemu ga je dodatno, na pres ko­n­­ferenciji, podržao i Mihailo Mi­lut­in­o­vić, novoizabrani direktor Valj­evske fi­lijale Nacionalne službe za za­p­o­š­lja­va­nje.

Sve bi to bilo lepo kada bi bilo is­kr­eno. Ovako, ne isključuje se ni mogućnost da većina na vlasti opet pokuša Jokićevu sm­enu, što je njeno legitimno pravo.

Kako bilo, 4. oktobar je rok do kada bi se morao sastati gradski parlament e da se ne steknu uslovi za uvođenje privremenih me­ra zarad toga što Gradska skupština ne fu­nkcioniše. Iz koalicije na vlasti sti­žu najave kako će te sesije biti ozmeđu 15. i 25. septembra, te da bi se na dnevnom re­du morale naći važne tačke dnevnog re­da poput završnog računa budžeta ili pl­a­na konsolidacije Toplane pred nimalo la­ku grejnu sezonu. Takođe, kasni se sa naj­av­ljivanom obnovom objekata načetih ma­jsk­im poplavama i klizištima što su ih ki­še aktivirale. Tu se Vlada Srbije nije pr­oslavila, kao ni njena Kancelarija za ob­novu, sa Markom CeSID Blagojevićem na čelu. Do sada su, mimo važećih pravila za ostale, štošta uradili predsednik dr­ž­ave Tomislav Nikloić i supruga mu Dr­agi­ca preko fondacije prve dame Srbije.

Iz vladajuće koalicije stižu i uv­er­av­anja da većina od (bar) 26 odbornika ni­je upitna uprkos tome što su je napustila dva odbornika GG Pobeda. Iz kojeg će to «re­zervnog bunara», ukoliko ustreba, bi­ti namaknuti glasovi ostaje da se vidi.

Zbunjujući su aberi kako se često vi­đa­ju drug Mika i oponent mu, njegov đak iz Ek­onomske škole mr Dragan Jeremić (SPS), dakako u Jokićevom kabinetu. Ima i onih što smatraju da će do pomirenja «dva oka razroka» nekadašnje velike koa­li­cije (SPS i SNS) ipak doći, te da je pr­obni balon bila fuzija fudbalkih kl­ub­ova Budućnost (SPS) i Krušik (SNS).

Moguće je i to uz napomenu da na­prednjaci (SNS) traže ili mesto gr­ad­onačelnika ili mesto direktora Gradske di­rekcije za obnovu i razvoj Valjeva, koje od 2012. duže socijalisti (SPS) u liku i de­lu Stanka Terzića i mr Dragana Je­r­e­mi­ća. SNS bi, izgleda, radije mesto prvog čo­veka Direkcije čerez lakše kontrole bu­džetskih para za šoderisanje i as­va­lt­ir­anje, što je važno u predizbornoj ka­m­pa­nji. A i mr Jeremiću je, vele, svega preko gl­ave, a moguće je da se sprema i za konzula Sr­bije u Trstu odakle bi da se vrati ne­kada proslavljeni košarkaš Dragan Ki­ća­nović, takođe sa kvote SPS-a. Doduše, za diplomatiju se svojevremeno, u sličnoj si­tuaciji, spremao i bivši mionički pr­edsednik Radiša Stanković, u igri je, ako se ne varamo, tada bila Rijeka, al mu se ni­je dalo iako je i engleski jezik in­te­nz­iv­no učio.

Valjevski problem je i to ko bi, u slučaju da se Stanko Terzić povuče, mogao bi­ti novi gradonačelnik, koji se bira iz re­dova odbornika. Po našem, to bi mogao bi­ti ili Milorad Ilić (SPS) ili Mi­hai­lo Jokić (SNS). Iliću se, utisak je, ne­rado vraća «na mesto zločina», dok Jok­ić, kako tvrdi, nije zainteresovan za tu fu­nkciju. A za mesto direktora Direkcije biće kandidata, a rezon je prost, ako je mo­gao mr Jeremić, mogu i drugi!

Pipanje pulsa

Zli jezici iz Ljiga tvrde kako je među tam­ošnjim čelnicima završna faza ob­ra­čuna u borbi za predsedničku fotelju. Ka­žu kako je aktuelni predsednik Mio­dr­ag Starčević Mikile (SPS) «opipavao pu­ls» na vratnim krvnim žilama pr­ete­nde­ntu na fotelju Draganu Lazareviću Ža­ndaru (SNS), svom zameniku, koji je na tom mestu zamenio Slavicu Janjić (URS), ko­ja je, izgleda, prešla u SPS i dobila me­sto pomoćnice predsednika. Sk­up­št­ini predsedava Mihailo Zečević, što je po­sle višegodišnjeg staža u DS prešao u Ta­dićev NDS.

Ako već pominjemo DS i NDS, u Va­lje­vsk­om gradskom odboru Tadićeve fo­tog­ra­fije, uz Davidovića, Grola, Mićunovića i Đinđića, nema u stranačkim pro­sot­ori­ja­ma od kampanje za vanredne pa­rl­am­en­ta­rne izbore 2013, kada ju je skinuo Dragan De­spotović, jedan od potpredsednika ljut što ga je (što ih je) Tadić slagao pred Gla­vni odbor u Novom Sadu, na kojem je po­ražen od Đilasa, obećanjem da ostaje u DS-u bez obzira na ishod glasnja, a onda osn­ovao NDS. To da Tadić nije okačen na zi­d­u uočio je u kampanji Borko St­efa­nov­ić, pa na pitanje dobio Despotovićevo ob­eć­anje kako će sve biti vraćeno u pr­vob­itn­o stanje čim prođu izbori. Obećanje ni­je ispunjeno, u međuvremenu je Pajtić iz sedla istisnuo Đilasa, a rejting st­ra­nke, tvrde pojedine agencije za is­pi­ti­va­nje javnog mnjenja, pao je ispod cenzusa od pet odsto. Srbijo među šljivama!

A da u ovoj zelji ništa ne može bez po­litike, dokaz je i Sajam šljiva u Os­eč­ini, gde­ se otvaranja latio Željko Sertić (SNS), predsednik PKS, kandidat za no­vog ministra privrede. Ako je u Po­dgo­ri­nu došao zbog onoga što je izjavio, a što su mediji preneli, srpskoj se privredi ne pi­še dobro. Ako je za utehu, ni njegovi pr­eth­odnici nisu se, sem časnih izuzetaka, pr­oslavili kao «otvarači». Čak ni Ml­ađ­a­n Dinkić, kome su saradanici poturili da 2009. otvori i Intemu, pogon za pr­er­a­du šljiva namenjenih izvozu na rusko tr­ž­ište, koja je nedugo zatim otišla u ste­čaj. Kupili su je Jovanovići iz Tuđina, sl­ob­odnom pogodbom za 25 miliona dinara ia­ko je njena procenjena vrednost bila (bar) pet puta veća! Bolje i tako nego da st­oji zamandaljena. 

Sportska događanja

Srpskoligaš Budućnost-Krušik zab­el­ežio je tri pobede u tri utakmice na st­artu Zapadne grupe – u Novom Pazaru 5:0, pr­otiv Bana iz Raške 3:0, sa Šumadijom u Kr­agujevcu 1:0. Na redu je Sloga iz Po­žege. U klubu uveravaju kako se posve oz­bi­ljno na noge postavlja i rad sa mlađim se­lekcijama, što bi morao biti zalog no­vih uspeha u godinama što dolaze.

KK Metalac, sa potpuno re­mo­nto­van­im i podmlađenim timom, vredno radi, a tr­­ener Vlada Đokić je, posle kraće tu­rn­eje u Rumuniji, planirao nove kontrolne ut­­akmice za uigravanje sastava i brušenje fo­rme do oktobarskog starta sa Voj­vo­di­nom u Novom Sadu.

Šesto mesto sa kadetima Srbije na EP u Rigi, posle sedam pobeda i dva poraza, mnogi u Valjevu će jedva dočekati kako bi do­kazali da Đokić nije dorastao am­bi­ci­ja­ma kluba (najčešće nejasno fo­rm­uli­san­im). Posebno oni zaljubljenici u rad Gag­i­ja Nikolića, što su mu, u ritualu pre ut­ak­mice, čokoladicu čuvali, a posle pl­asm­ana u Superligu Srbije sa njim ša­mp­anj­ac pili.

ORK Metalac se, oslabljen odlascima poj­edinaca, pod vođstvom trenera Sl­obo­da­na Jokanovića, priprema za pr­vo­li­ga­ško takmičenje. Kao i ženska ekipa OK Va­ljevo, koju će umesto Miroslava Ak­sen­ti­jevića, koji je otišao u Bukurešt, voditi Danilo Pejović (24) iz Niša, koji je u pršloj sezoni bio pomoćni trener.

Prvoligaški status, ad­mi­ni­st­ra­ti­vn­im putem, izborila je i muška ekipa OK­ Valjevo 014 posle otkaza beogradskog St­erije. Trener je «Kepa» Kovačević, Lji­žanin, nekadašnji igrač Spartaka sa in­ter­nacionalnom karijerom u BiH. 

Upišite svoj komentar