| Februar 2011

Od „Glasonoše” do „Kolubare” IVNovine u Valjevu i Valjevskom kraju 1885 – 2010

Zdravko Ranković

Naši horizonti (Mladi tehničar)

List učenika Srednje tehničke škole. Pokrenut školske 1957-58. godine, na inicijativu učenika iz M-11 odeljenja, pod nazivom „Mladi tehničar” da bi ga sledeće godine to odeljenje i preimenovalo u „Naši horizonti”.

U početku list je izlazio mesečno u 50-100 primeraka umnožavanih geštetnerom. Prvi put u štampanom izdanju „Naši horizonti” su se pojavili 21. aprila 1973. godine, tada u 2.000 primeraka. Izlazi po pravilu godišnje, u maju. Glavni i odgovorni urednik: Milka Kalinović, Boško Milosavljević Zorica Vasiljević i dr.

LIT.: Naše četiri decenije 1939-1979, Valjevo 1980, 130-131. 

 

Naša radost

List pionirske organizacije Osmogodišnje škole „Milan Munjas” Ub.

Izlazio 1957-1958. godine. Odgovorni urednici: Leposava Vlajković (1957), Nadežda Ranković i Milica Petrović (1958).

LIT.: Z. Ranković, Vek valjevskog štamparstva (1885-1985), Valjevo 1985, 162.

 

Reč podmlatka

List Osmogodišnje škole „Miša Dudić” Valjevo.

Pokrenut 1957. godine, možda i ranije. Docnije izlazio kao „Naša reč”. Glavni i odgovorni urednik: Zlata Filipović i dr.

LIT.: Z. J., Od „Prvih žrtvi” do „Poleta”, Napred, 10. april 1958, 5.            

 

Izložba

Izložba

Izložba (Foto: Ljuba Ranković)

List izložbe „Valjevska štampa kroz istoriju”.

Izlazio od 12. do 19. aprila 1958. godine, svakodnevno za vreme trajanja izložbe priređene u Domu omladine Valjevo. Štampan je na tiglu koji je istovremeno predstavljao i izložbeni eksponat.

Ova izložba i onovremena serija članaka Zorana Joksimovića u „Napredu” predstavljali su prva sveobuhvatna sagledavanja istorijata štampe i štamparstva među Valjevcima.

LIT.: Z. Ranković, Vek valjevskog štamparstva (1885-1985), Valjevo 1985, 94, 162.

 

Polet

Pionirski literarni, zabavni i poučni list.

Izlazio u Valjevu 1958-1959. godine, mesečno; potom kao podlistak u „Napredu” sa nazivom „Mali Polet”. Izdavači: Savet pionira Opštine Valjevo i Društvo prijatelja dece. Odgovorni urednik: Zoran Joksimović. Štampa: Štamparija „Napred” Valjevo.

Objavljivao je radove učenika osnovnih škola sa područja Valjevskog sreza.

LIT.: Z. J., Od „Prvih žrtava” do „Poleta”, Napred, 10. april 1958, 5.

 

Savremeni vozač

Organ Udruženja vozača drumskih motornih vozila i automehaničara NR Srbije – Sekcija Valjevo.

Izlazio 1958-1959. godine (15 brojeva), mesečno. Od početka 1960. godine izdavanje lista preuzelo Udruženje vozača i automehaničara NR Srbije. Glavni i odgovorni urednik: Dobrivoje A. Kojić (1958-1959), Vukota Ćetković (1960-1962). Štampa: Štamparija „Napred” Valjevo.

LIT.: Z. Ranković, Vek valjevskog štamparstva (1885-1985), Valjevo 1985, 162.

 

Službeni list Sreza Valjevo

Organ Skupštine Sreza Valjevo.

Odluku o izdavanju doneo je Sreski narodni odbor 28. decembra 1959. godine. Izlazio 1960-1965. godine, po potrebi. Odgovorni urednik: Mihailo Urošević (1960-1962), Radivoje Maksić (1963), Adam Marković (1963-1965).

LIT.: Z. Ranković, Vek valjevskog štamparstva (1885-1985), Valjevo 1985, 163; D. Bajić, Vremeplov Valjeva, Valjevo 1986, 110.

 

Revija „Narcis”

Revija Narcis

Revija Narcis (Foto: Ljuba Ranković)


Informativna turistička revija.

Prvi broj izašao 21. maja 1961. godine. Izlazila godišnje (neredovno), za turističku manifestaciju „Beli narcis” na Divčibarama; docnije dva puta godišnje, leti i zimi. Izdavač: Novinska ustanova „Napred”; Radio Valjevo. Urednici: Vladimir Đurđević (1961, 1965), Zoran Tripković (1966, 1967, 1979, 1986), Jovan Stojić (1970, 1971, 1974, 1975), Dragan Stefanović (1972), Radivoje Maksić (1973), Stevan Ćirić (1977, 1978), Zdravko Ranković (1988-9), Stojadin Pavlović (2005). Štampa: prva 23 broja u beogradskim štamparijama „Glas”, „Privredni pregled” i „Politika”, novosadski „Dnevnik” i užičke „Vesti”, potom u Valjevskoj štampariji (od 24. broja, izašlog u leto 1989. godine).

LIT.: Ž. K. Stoković, Štampa naroda i narodnosti SFRJ 1945-1973, Beograd 1975.  

 

Progres

List Građevinsko-montažnog predzeća „Progres” Valjevo.

Izlazio 1961-1969. godine, povremeno. Odgovorni urednik Milomir Dimitrijević. Štampa Štamparija „Milić Rakić” Valjevo.

LIT.: Jugoslovenska periodika između dva kongresa Saveza komunista, Novinar, novinarstvo, br. 1-2, Beograd 1962, 158-173; Z. Ranković, Vek valjevskog štamparstva (1885-1985), Valjevo 1985, 163.

 

Jablanica

List radnog kolektiva Građevinskog preduzeća „Jablanica” Valjevo.

Izlazio od 1. januara 1962. godine, mesečno. Glavni i odgovorni urednik: Nedeljko Gavrilović, Miodrag Jocić, Veselin Pantić, Cvijeta Radosavljević (od decembra 1982). Štampa:  Štamparija „Dragan Srnić” Šabac; od avgusta 1965. godine Štamparija „Milić Rakić” Valjevo.

LIT.: V. Pantić, Navikli kao na druga, Napred, 15. februar 1985, 16-17; Z. Ranković, Vek valjevskog štamparstva (1885-1985), Valjevo 1985, 163.

 

Bilten privredne komore Sreza Valjevo

Organ Privredne komore Sreza Valjevo.

Izlazio 1963-1964. godine, dvomesečno. Od avgusta 1965. objavljivan kao „Nedeljni informativni bilten Privredne komore Sreza Valjevo”, a zatim kao „Bilten” Osnovne privredne komore u Valjevu. Do 24. broja, objavljenog 4. februara 1966. godine, umnožavan geštetnerom, od tada se štampa. U avgustu 2003. godine, sa 316. brojem, počeo je da izlazi pod imenom „Protok”. Glavni i odgovorni urednik: Miodrag Jocić, Ljubica Marković. Štampan u Valjevu i u Loznici. Format 29dž20.5 cm.

LIT.: Regionalna privredna komora Valjevo, Valjevo 2008, 32-33.

 

Prve brazde

List učenika Osnovne škole „Milovan Glišić” Valjevo. Prvi broj izašao 21. novembra 1962. godine, za useljenje škole u svoje novopodignuto zdanje. Likovna oprema: Milosav Komnenović. Umnožavan šapirografom.

Sedamdesetih godina list je preimenovan u „Prva brazda”. Redovno izlaženje – u aprilu, za Dan škole – ustalilo se početkom poslednje decenije 20. veka.

LIT.: L. Ranković, Školske novine, Revija „Kolubara”, septembar 1996, 42; Ž. Jevtić, Osnovna škola „Milovan Glišić” Valjevo 1961-2000, Valjevo 2000, 145-148.

 

Službeni glasnik Opštine Valjevo

Izlazio sa prekidima od 1965. godine. Odgovorni urednici: Jezdimir Janković, Stojadin Perić i dr.

LIT.: Z. Ranković, Vek valjevskog štamparstva (1885-1985), Valjevo 1985, 163, 167.

 

Pingvin

Ilustrovana zabavna revija, prevashodno namenjena mladima. Izlazila od kraja februara 1966. do 9. marta 1967. godine, nedeljno. Izdavač Novinska ustanova „Napred” Valjevo. Glavni i odgovorni urednik: Branislav Nikolić. Štampa Štamparija „Glas” Beograd.

Objavljeno 55 brojeva koji su prodavani u čitavoj SFRJ i dostizali tiraž od oko 60.000 primeraka. Odluka o obustavi izlaženja donesena je „zbog opadanja tiraža i sve veće pojave sličnih izdanja na tržištu”.

Najviše prostora u novinama ispunjavali su stripovi, domaći i inostrani. List je redovno donosio i intervjue sa popularnim jugoslovenskim ličnostima iz sveta sporta, estrade, filma i televizije. Ustaljena je bila i rubrika „Pingvin u vašem gradu”. Od 25. broja objavljivan je feljton Zorana Joksimovića o Stevanu Filipoviću „Poruka ispod vešala”.

LIT.: „Pingvin” – novo izdanje NU „Napred”, Napred, 11. mart 1966, 5; J. Stojić, Prestao da izlazi zabavnik „Pingvin”, Napred, 10. mart 1967; Z. Joksimović, Zlatno doba Valsina Arba, Revija „Valjevac”, oktobar 1994, 44-45; B. Nikolić, Pingvin na obali Kolubare, Kalendar „Valjevac” za 1996, 351-356.

 

Bilten (Glasnik)

List Medicinskog centra „Dr Miša Pantić” Valjevo

Izlazio od 1967. godine, mesečno. Promenjen naziv 1978. u „Glasnik” i tako objavljivan mesečno punih 14 godina. Obnovljeno izlaženje 2004. pod imenom „Infostrana” pa potom u „Zdravstvenik” (leto 2008. godine). Glavni i odgovorni urednik: Radovan Pantić i Radoslav Nikolić (1967-1974), Jasmina Palić (1974-1985), Marijana Andrić, Dejana Ješić.

LIT.: J. Palić, Verna slika rada kolektiva, Napred, 15. II 1985, 17; Valjevska bolnica. Spomenica o njenoj 140. godišnjici (1867-2007), Valjevo 2007, 49.

 

Vesna 67

List mladih Škole za medicinske sestre i tehničare „Dr Miša Pantić” Valjevo (kasnije: List učenika Obrazovno-medicinskog centra „Dr Miša Pantić”; List OOUR za usmereno obrazovanje „Dr Miša Pantić”).

Izlazio od 1967. godine. Glavni i odgovorni urednik: Ksenija Matić, Slavica Stepanović, Nevenka Đerić i dr.

Inicijativa o pokretanju lista pojavila se među učenicima, pripadnicima generacije 1967. Izlazi, po pravilu, za Dan škole koji se slavi 12. maja.

LIT.: Z. Ranković, Vek valjevskog štamparstva (1885-1985), Valjevo 1985, 163; Četiri decenije u službi Higije, Valjevo 1998, 100.

 

Elektrodistribucija

List Preduzeća za distribuciju električne energije, Valjevo. Izlazio od 1967. do 1972. godine. Glavni i odgovorni urednik: Dragoljub Jovanović. Štampa Štamparija „Dragan Srnić” Šabac.

LIT.: Z. Ranković, Vek valjevskog štamparstva (1885-1985), Valjevo 1985, 163.

 

Elind

List Elektroindustrijskog preduzeća „Elind” Valjevo

Izlazio od 1968. godine, mesečno (1973-1975. petnaestodnevno). Početni tiraž 400 primeraka; 1985. godine 1.100 primeraka. Odgovorni urednik: Branislav Dragojlović, Borivoje Marković, Dragan Blagojević (1973-1978), Milena Timotić (1981- ? ).

LIT.: M. Timotić, Uz prekide – 18 godina, Napred, 15. februar 1985, 17; Z. Ranković, Vek valjevskog štamparstva (1885-1985), Valjevo 1985, 163.       

 

Reč

Reč

Reč (Foto: Ljuba Ranković)


List mladih Valjeva. Izlazio od oktobra 1969. do aprila 1972. godine, mesečno. Tiraž prvog broja 4.000 primeraka. Izvesno vreme predstavljao je glasilo mladih valjevskog i titovoužičkog kraja. Objavljeno 18 brojeva (pet u prvoj i 13 u drugoj seriji). Glavni i odgovorni urednik: Boško Milosavljević (1969-1970), Jordan Ivanović (1970-1972). Štampa: Grafičko preduzeće „Milić Rakić” Valjevo. Format 21dž30 cm; 43 cm.

 Izlaženje prve serije „Reči” obustavljeno je odlukom rukovodstva organizacije mladih Valjevske opštine od 1. aprila 1970. godine da raspusti redakciju svog lista zato što „nije zadovoljio osnovne namene zabog kojih ga je i počela izdavati Opštinska konferencija saveza omladine Valjevo”. U obrazloženju takve odluke rečeno je i to da je rukovodstvo bilo suočeno i sa „nekim nerešenim pitanjima, vezanim za idejnu orijentaciju lista”.

Tim obustavljanjem stavljena je tačka na nesporazume i izvestan nemir koje su proizvodile ove novine odveć kratkog veka. Na raznim stranama smetalo je: bavljenje tamnim stranama stvarnosti (nezaposlenost, teški uslovi života u Domu učenika u privredi i sl.), izbor iz stvaralaštva Matije Bećkovića, nepovoljan sud o filmu „Neretva”, citiranje Dobrice Ćosića i Mao Ce Tnga, simpatije za studentski i intelektualni bunt iz 1968. godine... I poneki sasvim bezazleni tekstovi i ilustracije raznoliko su shvatani, čak i krajnje oprečno. 

„Reč” se ubrzo nanovo pojavila, ali tada sasvim izmenjena, uključujući i format lista, ne praveći probleme svom izdavaču i ne budeći znatniju pažnju u javnosti.

LIT.: Z. Ranković, Valjevska omladinska štampa, Napred, 3. februar 1984; M. Kisić i B. Bulatović, Srpska štampa 1768-1995, Beograd 1996, 390.

 

Zimpa

List Radne organizacije za izradu metalnih proizvoda „Zimpa” na Ubu.

Prva dva broja izašla 1968. godine, o dvadesetogodišnjici preduzeća, a druga dva 1978, povodom njegove tridesetogodišnjice. Glavni i odgovorni urednik: Miodrag Jocić. Prvi broj štampan u Valjevu, ostali u Loznici.

LIT.: Z. Ranković, Vek valjevskog štamparstva (1885-1985), Valjevo 1985, 164. 

 

Susreti

List Jugoslovenskih susreta amatera „Abrašević”.

Izlazio od decembra 1969. do decembra 1991. godine, povremeno; ukupno 125 brojeva. Nekih godina u vreme Susreta list je objavljivan i svakodnevno. Glavni i odgovorni urednik: Vladimir Đurđević (1969, dva broja), Zoran Joksimović (1971-1976), Zdravko Ranković (1977-1985).

LIT.: Jugoslovenski susreti amatera „Abrašević” 1967-1976. u Valjevu, Valjevo 1976; Z. Ranković, Vek valjevskog štamparstva (1885-1985), Valjevo 1985, 165.

 

Istraživač

Istraživač

Istraživač (Foto: Ljuba Ranković)


List Društva istraživača „Vladimir Mandić Manda”.

Izlazi povremeno od 1. juna 1970. godine, najpre kao „Informativni bilten” da bi ubrzo promenio naziv u „Bilten” a od 1. februara 1971. izlazio je kao „Istraživač”. Do 15. februara 1975. godine i pojave 38. broja umnožavan geštetnerom, ćirilicom i latinicom, od tada štampan samo ćirilicom (brojevi 44 i 45 iz 1976. godine u sastavu lista „Jablanica”). U razdoblju 1976-1979. istovremeno je predstavljao i glasilo Mladih istraživača Srbije. Izdavanje lista obnovljeno je u martu 2002. godine, nakon sedmogodišnjeg neizlaženja. Glavni i odgovorni urednik: Slobodan Raković, Mirko Vukobrat, Branko Vićentijević, Zoran Jovanović, Radovan Draškić. Format 32 cm i 43 cm.

LIT.: Z. Ranković, Vek valjevskog štamparstva (1885-1985), Valjevo 1985, 166; M. Kisić i B. Bulatović, Srpska štampa 1768-1995, Beograd 1996, 398; Z. Ranković, Valjevski mladi istraživači, I, Valjevo 2009, 22, 26, 44, 52, 68, 134.

 

„Milić Rakić”

Informativni bilten Grafičko-izdavačke radne organizacije „Milić Rakić” Valjevo.

Izašla („po potrebi”) četiri broja, od novembra 1971. do 1973. i po jedan broj 1982, 1983. i 1985. godine. Urednici: Petar Jovanović (1971-1973), Aleksa Tomić (1982-1985).

LIT.: Z. Ranković, Vek valjevskog štamparstva (1885-1985), Valjevo 1985, 119-120, 166.

 

Glas mladih

List učenika Školskog centra za ekonomsko obrazovanje u Valjevu.

Izlazio 1971. godine. Glavni i odgovorni urednik: Ruzmilka Dimitrijević.

LIT. Z. Ranković, Vek valjevskog štamparstva (1885-1985), Valjevo 1985, 166.

 

20 godina osnovnih škola

Izašao jedan broj u novembru 1971. godine, povodom dvadesetogodišnjice valjevskih osnovnih škola „Žikica Jovanović Španac”, „Miša Dudić” i „Andra Savčić”.

LIT.: Z. Ranković, Vek valjevskog štamparstva (1885-1985), Valjevo 1985, 166. 

 

Brankovina

Turistička revija. Izdaje Turističko društvo „Brankovina”.

Izašla dva broja 1972. i 1973. godine, za privredno-turističku manifestaciju Dan maline. Urednik: Jovan Stojić.

LIT.: Z. Ranković, Vek valjevskog štamparstva (1885-1985), Valjevo 1985, 166.

 

Srbijanka

Informativni list radnog kolektiva Industrijsko-poljoprivrednog kombinata „Srbijanka” Valjevo

Izlazio 1972-1978. godine, mesečno. Glavni i odgovorni urednik: Jezdimir Nikolić (1970-1972), Dragutin Đukanović (1973), Vladimir Petrović (1973-1975), Milica Petrović (1976-1977), Miroslav Matić (1978).

LIT: Z. Ranković, Vek valjevskog štamparstva (1885-1985), Valjevo 1985, 167.

 

Gimnazijalac

Gimnazijalac

Gimnazijalac (Foto: Ljuba Ranković)


List učenika Valjevske gimnazije.

Izlazi od 1973. godine, po pravilu dva puta godišnje. Odgovorni urednik: Nada Simić-Ilić, Života Filipović, Gordana Lazarević, Marija Maksimović (1980/81-1996/97), Tatjana Joksimović, Miroslava Pantović, Milena Milisavljević i dr. Junski broj iz 1997. godine uredila učenica Marina Simić kao svoj maturski rad.

O jubilejima škole 1980, 1990, 1995, 2000. i 2010. godine objavljena su jubilarna izdanja lista; u njihovom nastajanju učestvovali i novinari, nekadašnji učenici te škole.

LIT.: Z. Ranković, Vek valjevskog štamparstva (1885-1985), Valjevo 1985, 166; M. Tripković i drugi, Sto dvadeset i pet godina Valjevske gimnazije 1870-1995, Valjevo 1995, 54, 100, 122.

 

„Divčibare”

Informativni bilten Trgovinske radne organizacije „Divčibare” Valjevo.

Izlazio od oktobra 1973. godine, mesečno. Glavni i odgovorni urednik: Miroslav Milovanović (prvih 14 brojeva), Dragoslav Miljković.

LIT.: D. Miljković, Odgovara svojoj nameni, Napred, 15. februar 1985, 17; Z. Ranković, Vek valjevskog štamparstva (1885-1985), Valjevo 1985, 166.

 

Tamnavske novine

List za društvena i ekonomska pitanja Opštine Ub.

Počeo da izlazi 3. oktobra 1973. godine, u to doba povremeno, a od 4. jula 1978. redovno mesečno pa potom petnaestodnevno. Poslednji, 605. broj, objavljen 19. aprila 2006. godine, na dan donošenja opštinske odluke o njegovom gašenju.

Izdavač prva dva broja, objavljena za Dan oslobođenja Uba (3. oktobar), bila je Opštinska konferencija SSO Ub; docnije: Osnovna samoupravna interesna zajednica informisanja Opštine Ub; Kulturno-informativni centar Ub. Glavni i odgovorni urednik: Milan Milovanović, Petar Lalić (od 1978), Branko Rajšić (1994-1995, 2000), Vera Jelenić (1995), Branislav Jovanović.

Štampa: NIRO „Proleter” Loznica; tiraž 2.000 primeraka. Prelaskom na redovno izlaženje – Štamparija „Politika” u Beogradu u tiražu od 2.500 primeraka.

Obraćajući se čitaocima uredništvo je u prvom redovnom broju „Tamnavskih novina”, objavljenom 4. jula 1978. godine, pisalo: „Namera nam je i cilj da vas pravovremeno i objektivno informišemo o društveno-ekonomskim i kulturnim kretanjima, o radu društveno-političkih organizacija, o funkcionisanju delegatskog sistema, o problemima ali i rezultatima u organizacijama udruženog rada u našoj Opštini. Tamnavske novine će se zalagati za razvoj socijalističkog samoupravljanja nastojeći da podstiču i iniciraju sva pozitivna kretanja i stremljenjlja koja su u duhu Programa SKJ i ustavnih načela”.

LIT.: Anonim, Prvi broj „Tamnavskih novina”, Napred, 7. VII 1978, 4; P. Lalić, Upornosti nije nedostajalo, Napred, 15. februar 1985, 16; isti, Sve ove godine, Tamnavske novine, 31. januar 2002, 1; isti, Drugi Hari Poter. Dvadeset pet godina „Tamnavskih novina”, Revija „Kolubara”, februar 2002, 32; M. Milovanović, Može li malo istine?, Tamnavske novine, 14. februar 2002, 7.

 

Kramp-ekspres

Izdavala valjevska Omladinska radna brigada „Žikica Jovanović Španac” u vreme svog učešća na radnim akcijama. Umnožavan geštetnerom.

Izvesno vreme je, krajem 1973. i početkom 1974. godine, „Kramp ekspres” izlazio i u Valjevu, u to doba imao je svojstva omladinskog glasila. Prodajom je obezbeđivan novac za nabavku materijala potrebnog za „štampanje” lista. Tu seriju uređivali su Jordan Ivanović i Slobodan Raković.  

 

Valjevske omladinske novine

Prvi broj izašao 16. marta 1974. godine.

List je docnije pretvoren u „Omladinske novine Podrinsko-kolubarskog regiona” pa preimenovan u „25. maj” sa sedištem redakcije u Šapcu. Sve vreme objavljivan je u sastavu republičkih „Omladinskih novina”. Glavni i odgovorni urednik: Slobodan Raković, Dana Majstorović. 

LIT.: Z. Ranković, Valjevska omladina štampa, Napred, 3. februar 1984.

 

Nemetali

List Rudnika nemetala „Valjevo”.

Izlazio od avgusta 1974, mesečno. Glavni i odgovorni urednik Vojin Petrašević.

 

Uzor

Informativni list Preduzeća „Uzor” Valjevo.

Izlazio 1975-1979. godine. Glavni i odgovorni urednik: Živko Marković.

LIT.: Z. Ranković, Vek valjevskog štamparstva (1885-1985), Valjevo 1985, 167. 

 

Poruke

List učenika osnovnih škola „Steva Filipović” iz Divaca, Velikih Crljena, Opuzena i Beograda. Izlazio od 1975. godine. Pripreman naizmenično u te četiri škole. Povremeno štampan u Valjevu.

LIT.: Z. Ranković, Vek valjevskog štamparstva (1885-1985), Valjevo 1985, 167.

 

Strela

List Autosaobraćajne radne organizacije „Strela” Valjevo.

Izlazio od 1976. godine, mesečno. Glavni i odgovorni urednik: Mileva Vranić.

LIT.: M. Vranić, Podlistak prerastao u list, Napred, 15. februar 1985, 17; Z. Ranković, Vek valjevskog štamparstva (1885-1985), Valjevo 1985, 167.

 

***

O „Krušiku”, potpunije

Krušik

Krušik (Foto: Ljuba Ranković)

Poštovani gospodine Rankoviću

Obraćam Vam se povodom Vašeg istraživanja  o valjevskoj štampi pod nazivom „Od Glasonoše do Kolubare”.

U trćoj svesci, štampanoj i objavljenoj u januarskom broju mesečnika „Kolubara” na desetoj strani, nalazi se deo posvećen listu „Krušik”. U njemu piše:  „Treća serija izlazila je 1961-1963. godine... Docnije, povremeno je u preduzeću „Krušik” objavljivan „Bilten” a od marta 1968. informacije iz fabrike izlazile su u sastavu lista „Napred” mutacijom dela njegovog prostora uz povremeno pojavljivanje u celokupnom tiražu osnovnog izdanja. List „Krušik” je još jednom pokretan, u leto 2003. godine, ali tada kao mesečnik... Pojavio se dva-tri puta pa utihnuo”.

U ovom navođenju izostavio sam nekoliko imena jer to ne menja bitno sadržaj i smisao onoga što ste napisali.  A napisali ste tako malo o upravo najvažnijem periodu istorijata lista „Krušik”. Radi se o periodu od 1984. do 1991. godine.

Tokom jeseni 1983. godine  na inicijativu nekoliko entuzijasta, uz saglasnost poslovodstva „Krušika”, izvršene su pripreme za pokretanje novog izdanja lista „Krušik”. Namera je bila da se listu, odnosno novinarima koji bi pisali za njega da što veća samostalnost pa time i sloboda delovanja. S druge strane, da bi se izbegao jednostran  uticaj raznih „struktura” (partijske, sindikalne, poslovodne) odlučeno je da se o listu „Krušik” stara redakcioni odbor lista.

Prvi broj novog lista „Krušik” izašao je 13. januara 1984. godine. Imao je četri strane velikog formata, nije bio integralni deo „Napreda” već je štampan kao posebna celina. Izlazio je petkom. Tiraž se te, 84-te godine kretao oko 10 hiljada primeraka. Izdato je 49 brojeva. Glavni i odgovorni urednik je bio Nikola Juricin.

U 1985-toj godini izašli su brojevi od 50. do 99, od toga dva dvobroja.  List je doživeo proširenje – broj strana je povećan na šest.

Tokom 1986-te objavljeno je 47 brojeva lista „Krušik”, od broja 100. do broja 147. Neki brojevi su štampani na četri, neki na šest strana. U 1987-oj tiraž je iznosio preko 11 i po hiljada primeraka. List se ustalio  ponovo na šest strana, proširena je redakcija.

U prvim danima januara 1988-me, nakon četri godine uspešnog postojanja štampan je 197. broj lista „Krušik”. Glavni i odgovorni urednik je bio Nikola Juricin, zamenica  Dragana Milosavljević, tehnički urednik Aca Grujić, novinar urednik zadužen i za fotografiju Milorad Belić, urednica Ognjanka Banović, novinarke Nada Janković i Ljiljana Gordić. List je štampan na šest strana osim 246-tog, poslednjeg broja u toj godini koji je izašao na osam strana.

Tokom 1989. godine izašlo je 48 brojeva. Od 19. maja, odnosno od broja 266. došlo je do promene na čelu redakcije; glavna i odgovorna urednica postala je Dragana Milosavljević.

U toku 1990-te godine štampano je 48 brojeva lista „Krušik”. Ta godina je karakteristična  po tome  što od 308-og broja, izašlog 20. aprila zaposleni u „Krušiku” više nisu dobijali besplatan primerak „Napreda”. List „Krušik” je nastavio da izlazi u duplo manjem formatu ali na 12 strana, tako da su veličina štampanog prostora, odnosno količina informacija ostali nepromenjeni. Poslednji broj odštampan je 28. decembra.

U periodu koji opisujem, periodu koji je trajao punih sedam godina, izašlo je 308 brojeva. Za list „Krušik” su pisali i uređivali ga ili sa njim sarađivali profesionalni novinari i zaposleni  radnici i stručnjaci „Krušika” različitih profila i  intresovanja. Bio je to „zlatan period” informisanja putem jednog štampanog medija kakav je bio list „Krušik”. Po broju takozvanih informativnih strana on je često prevazilazio lokalni list „Napred”, rado je bio čitan i od strane onih sugrađana koji nisu bili vezani poslom za „Krušik”. Bio je takođe za novinarsku branšu, za profesionalce iz Beograda koji su se bavili pretežno privrednim ili ekonoskim temama – izvor pouzdanih i ne retko ekskluzivnih informacija. Na kraju, list „Krušik” iz tih vremena bio je jedan od najboljih „proizvoda fabričkog novinarstva” na prostoru bivše Jugoslavije.

Podaci koje sam izneo; numeracija po godinama, broj strana i drugo su možda suvišni ali mi je cilj bio da skrenem pažnju na mesto koje fabrički list „Krušik” treba da zauzme u istorijatu štampanih medija Valjevskog kraja.

 

Dušan Vukajlović, dipl. inž., predsednik Redakcionog obora lista Krušik” 1984-86. godine

Komentari

Od „Glasonoše” do „Kolubare” IV | 27.07.2012 u 12:29

Upišite svoj komentar