| Jul 2014

Junsko vidanje

hroničar: Ljiljana Kecojević

Rebalans za obnovu / Valja se za Valjevo / Majkrosoft za IS Petnica / Koncert pijaniste Bojana Marjanovića / Akvareli Sava Popovića / Biblioteka u Domu vojske?

1 Valentina Negovanović, učenica prvog ra­zreda Medicinske škole u Valjevu, na­j­bolja na Republičkom takmičenju u po­zn­avanju latinskog jezika. Marija Og­nje­no­v­ić, đak generacije osnovne škole „Sestre Ilić“, pobednica Republičkog takmičenja iz hemije. Valjevski gimnazijalac David Ko­privica osvojio srebrnu medalju Ol­im­pij­ade hemičara Srbije i učešće na Sv­et­sk­oj olimpijadi u Vijetnamu. Gimnazijalke Jovana Ašković i Sara Jovanović druge na takmičenju iz srpskog jezika.

2 Ministar Velja Ilić u Valjevu obećao da će Vlada podržati završetak brane Ro­vni * Šteta od poplave i klizišta u Lji­gu procenjena na 250 miliona dinara.  Naj­veća šteta je na Ubu, oko 10 miliona evra, a u Osečini 423 miliona dinara * Sl­ov­ačka fabrika zaštitne opreme „Bemako“ u Valjevu pala u stečaj.

3 Ukinuto vanredno stanje i u preostalih de­set tamnavskih sela stradalih u po­pl­avi * Raspodeljeno dva miliona dinara iz gr­adskog budžeta na 14 ponuđenih kulturno - umetničkih programe. Među njima su knj­ige o Valjevskoj bolnici 1914 – 1918 i o Va­ljevskom kraju u 19. veku, Abrofest, Me­đu­narodni salon fotografije „Život“ i do­kumentarni film o legendi valjevske ko­šarke  Luki Stančiću * U Valjevskoj gi­mn­aziji predavanje prof. dr Vladimira Lukića o primeni matematike u medicini.

4 Istraživačku stanicu u Petnici posetili ministar prosvete Srđan Verbić i am­erički ambasador Majkl Kirbi. Počeo Re­gionalni seminar studenata iz Srbije i Hr­vatske o stvaranju savremenih lidera. Am­erička privredna komora pokrenula du­goročnu podršku Stanici, a „Ma­jkr­oso­ft“ joj donirao programske licence vredne 310.000 dolara * Gradska vlast pri ideji da obnovljeni Dom vojske ustupi Valjevskoj bi­blioteci, što bi njoj samoj pričinilo na­j­manje brige i truda.

5 Ambasador Vatikana Orlando An­to­ni­ni i beogradski nadbiskup Stanislav Ho­čevar sa „Karitasom“ u Valjevo doneli pr­vu pomoć vrednu 50.000 dolara * Ko­nc­e­rt pijaniste Bojana Marjanovića u rodnom gr­adu posle uspešnog nastupa u njujorškom Karnegi holu.

6 Za pomoć Valjevu do sada gradu stiglo 2.059.000 dinara* Ljig konačno dobio pi­jaću vodu * Na fakultetu „Singidunim“ tr­ibina „Voda – Zemlja“ sa stručnjacima iz te­hnologija, geologije i inovativnih na­uka * Pobednik Republičke smotre recita­to­­ra u Valjevu je Milan Pantović iz Kr­alj­eva. Valjevka Irina Marjanović je dru­go­­n­agrađena. 

7 U Podbukovima tradicionalna prolećna akcija „Lekovitim stazama valjevskog kraja“, ovog puta posvećena problemu bu­ji­ca koje se mogu obuzdati i podizanjem pri­ro­­dnih  pregrada * Posle poplava izgibosmo od komaraca. Posle današnjeg avio – za­pr­ašivanja  još više su se  raspomamili * Izložba „Vrt – Pad“ akademskog slikara Že­ljka Vitorovića.

8 Valjevska kulturna mreža „VAKUM“ pr­ir­edila poetski teatar „Međurečje“ uz pr­ateće umetničke fotografije koje do­sl­ik­avaju stihove.

9 Gradska slava Trojice, ovog puta skromno obeležena zbog stradanja u poplavi * Vr­eme i dalje ćudljivo, od kuvanja na 30 st­ep­e­ni do popodnevnih pljuskova. Uz raskošan kolorit zalaska Sunca nad Valjevom ne­­ki čudni oblaci. Po sred neba valjao se ma­sivan žućkasti oblak koji je više uzne­mi­rio  Beograđane. Mi smo već oguglali na ne­beska čuda.

10 U Internacionalnom umetničkom st­ud­iju izložba akvarela crnogorskog slikara Sava Pavlovića * Pri temperaturi od 32 stepena počela sezona kupanja na pe­tničkim bazenima.

11 Zbog kvara na cevovodu Ljižani opet os­tali bez vode * Odlučeno da ovoletnje Tešnjarske večeri budu humanitarne. Pr­edviđeni festivalski budžet od 2.000.000 dinara biće preusmeren na podi­za­nje dve kuće stradale na klizištu u Re­be­lju * U Brankovini  pesniku Petru Pajiću sve­čano uručena nagrada „Desanka Ma­ksi­mo­vić“.

12 U Valjevo i Osečinu stigla češka po­m­oć u pumpama i agregatima za po­pl­av­ne i slične nedaće * Uz Botaničku baštu u Poljoprivrednoj školi otvoren i mali Zo­ološki vrt sa pojedinim egzotičnim vr­stama * U anketi Internet novina 67 odsto uč­esnika je protiv ideje da se u bivši Dom vo­jske preseli Biblioteka. Nova anketa se odnosi na stav o otvaranju kafića pred vo­de­ćim ustanovama kulture, najpre Muzejom, a sada i pred Domom kulture.

14 U Manastiru Ćelije prenos moštiju Svetog Ave Justina u staru crkvu do za­vršetka novog hrama po njegovom zaveštanju * Danijeli Bogojević u Jagodini uručena nagrada „Srpsko pero“ za pesmu „Ko­nfu­zna stanja“ * Uprkos lošem vremenu, neko­li­ko stotina učesnika  na plivačkom kupu u Petnici.

17 Zbog nagomilanog duga za vodu od čak 54.630.000 u „Krušik“ stigao sudski iz­vršilac * U Lajkovcu svečano otvorena novosagrađena Sportska hala * Na fakultetu „Singidunum“ Okrugli sto o podršci že­nskom preduzetništvu * U Valjevskoj biblioteci predstavljena knjiga pesama Marije Škornički „U kući bluza“.

18 Predstavljena kampanja „Valja se za Valjevo - nova Kolubarska bitka“ ra­di prikupljanja pomoći za obnovu od bujice i klizišta, jer, kako vreme odmiče, sve je ma­nje donatora. Samo obnova upola uništene obalske utvrde Kolubare, srećom u na­dl­ežnosti Republike,  staje 1,5 miliona evra po kilometru.

19 Budući da je opasnost od novih bujica skoro svakodnevna, počela urgentna sa­nacija obala Kolubare nanošenjem kamenih blokova duž 700 metara najoštećenijih  bedema * Katolički „Karitas“ uputio u Lajkovac 350 humanitarnih paketa vrednih 21.000 evra.

21 U Valjevu polaganje zakletve junske generacije vojnika na dobrovoljnom sl­uženju roka * Na Festivalu amaterskih po­zorišta Zapadne Srbije u Prijepolju naj­bolja glumica Mirjana Simić za ulogu u pr­edstavi „Kamen za pod glavu“ Ubskog po­zorišta „Raša Plaović“.

23 Ubska osnovka Aleksandra Filipović najbolja na republičkom takmičenju iz istorije * KUD „Đerdan“ pobednik RTS se­rijala „Šljivik“ * Baletskom predstavom za mališane  i umetničkim radioni­ca­m­a  Dom kulture otvorio Valjevsko kul­tu­rno leto.

24 Svakodnevni pljuskovi uz opasnost od grada na koji je za dva dana ispaljeno oko 190 raketa * Usvojen prvi Rebalans budžeta grada od 127,44 miliona dinara koji je namenjen hitnim radovima na popravci infrastrukture. Zbog normalizacije ži­vo­ta bolje prilike sačekaće škola u Br­đa­ni­ma, Dom vojske, Tešnjarske večeri, javni radovi i izgradnja hrama.

25 Popodnevno nevreme u celom kraju. Najveće štete od olujnog vetra u Ja­bu­čju i Skobalju, gde je stradalo stotinak do­ma­ćinstava. U Tamnavi uoči žetve poleglo ži­to * Vodovodu i Komunalnom preduzeću „Vi­drak“ uskraćeno poskupljenje usluga za 10 i 11 odsto.

28 Na Vidovdan u Osečini izložba o po­dgorskim herojima Prvog svetskog rata, među kojima je kaplar Stepan Vukotić iz Komirića  ispalio prvi metak na Dr­ini * Pred Gradskom kućom protest brani­la­ca manastira Gračanice zbog najave za­vr­šnih radova na brani Rovni * U korist ob­nove vrtića na Ubu igrao proslavljeni za­vi­čajac Nemanja Matić.

Priroda nas i dalje štreca olujnim nepogodama, a već jenjava pomoć i podrška unesrećenima. Ko zna kada će sve biti kako je bilo, jer u sred  oluja širom Srbije promovišu Kulu „Beograda na vodi“. Ko kaže da je priroda ravnodušna prema ljudskim patnjama i brigama, taj ne zna ništa ni o ljudima ni o prirodi.

Upišite svoj komentar