| Jun 2013

Plakete Vigoru i Ljubi

Redakcija

CC

Dogodilo se, srećnim sticajem ok­ol­no­­sti, da dve naše plakete sa likom Lju­bomira P. Nenadovića, namenjene Valjevcima ličnostima godine, u isto vr­eme i na istom mestu uručimo dvojici lju­di koji su presudno doprinosili, i još doprinose, nastanku i stalnom usponu dve u ovo vreme najuspešnije valjevske in­stitucije. Dali smo ih Vigoru Majiću iz Istraživačke stanice Petnica i Lju­bi Popoviću iz Moderne galerije. Pl­ake­te im je, u ime uredništva Revije «Ko­lub­a­ra», na svečanosti u Modernoj galeriji ur­učila Vida Džagić.

Da podsetimo, Vigor Majić je proglašen za Valjevca ličnost 2011. a slikar Lju­ba za prošlu 2012. godinu.

O Majiću je tada govorila Ljiljana Lji­ljak, a lepo svedočanstvo o Ljubi pr­ed­stavljao je članak Dragana St­ef­an­ov­i­ća iz oktobra 1963. godine o slikarevoj seobi u Pariz (čitala Rada Novaković).

Obraćajući se prisutnima Ljuba je ka­zao da mu je to druga nagrada na koju je pr­is­tao. Za Majića, pak, ovo priznanje pr­ed­stavlja izvestan sertifikat da je po­stao Valjevac iako to uopšte nije svojim po­reklom. 

Plakete sa likom Ljubomira P. Ne­na­do­vića umetnički je oblikovao keramičar Milovan Blažić, za uručenje oprem­io ih je Milan Vitezović.

Fotografije sa dodele: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.578235002207870.1073741828.172553396109368

Upišite svoj komentar