| Jun 2014

Rovni

Zdravko Ranković

Rečica Jablanica - što protičući kroz buduću akumulaciju «Rovni» i puniće je svojom vodom, u minulom povodnju za izvesno vreme se zaustavila u tom prostoru. Zaustavilo se oko pet miliona kubnih metara vode. A pun budući kapacitet akumulacije biće desetak puta veći. Ispoljio se na taj način puni smisao velikog i razgranatog graditeljskog poduhvata koji traje već dve i po decenije. (Tačnije – od 1988. godine.)

Da se sva ta voda Jablanice tada združila sa Obnicom, Valjevo bi se našlo u mnogo delikatnijoj, možda i u bezizlaznijoj situaciji. A sa Valjevom i drugi nizvodno u priobalju Kolubare.

Sličnu važnost među razboritima i  dobronamernima ima i nekoliko drugih zadataka pred kojima će se, kad napokon bude sasvim sagrađena, nalaziti akumulacija «Rovni». Biće, ubeđen sam, ponos Valjeva i Valjevaca, dragocenost u koju je i te kako vredelo ulagati. 

U to nas dodatno uverava i okolnost da se od skora oformila grupica nedovoljno stručnih i nedovoljno obrazovanih, grlatih i agresivnih koji bi da naprave zbrku. Sebe bi da predstave u nezasluženom svetlu. Takvih je, uostalom, ovde bivalo i ranije; po njima se, šta više, ponajpre moglo i videti da li nastaje što ga valjano i korisno.

Iz mnoštva činjenica koje kazuju o ozbiljnosti i budućoj znatnoj koristi od toga poduhvata, za ovu priliku podsećamo na činjenicu da je na svoj način u donošenju odluke o gradnji učestvovao i Jovan Velimirović, nekadašnji vladika valjevsko-šabački u čijem zavičaju akumulacija «Rovni» i nastaje. Opredeljenje vladike Jovana podržao je potom i njegov sledbenik, vladika Lavrentije. Pokazali su na očiglednom primeru da im je svojstveno čovekoljublje. Pristali su i na to da se umesto Gračanice na podesnom mestu podigne novi hram što je, u međuvremenu i učinjeno.

Uostalom, da se razumni i dobronamerni vladika Velimirović nije onda saglasio, «Rovni» bi nastali na nekoj drugoj strani jer je u «konkurenciji» bilo još nekoliko mogućih lokacija. 

Upišite svoj komentar