| Jun 2014

Majske bujice

hroničar: Ljiljana Kecojević

Majska kiša u Valjevu kao četiri meseca u celoj Srbiji / Brana Rovni sprečila katastrofu / Šteta u Valjevu 950 miliona / Klizišta / Desankina nagrada pesniku Petru Pajiću / Crteži Marine Nakićenović i Noć muzeja

1 Povodom stogodišnjice Velikog rata u Te­šnjaru trodnevno snimanje dokumen­ta­­rno-igrane serije RTS o srpskoj štampi   1914-1915 * Prekjuče grupa eminentnih sr­ps­kih stvaralaca u Valjevu sa predlogom da se  ovde podigne spomenik baletskom umet­ni­ku Miloradu Miškoviću. Valjevci se ni­su setili ni da stave spomen-ploču na nje­govu rodnu kuću.

3 U Osečini Svečana akademija povodom 15. godišnjice pogibije pilota Mi­len­ka Pavlovića * U Leliću,  uz  manastirsku sl­avu, predsedniku Srbije Tomislavu Ni­ko­liću vladika Milutin uručio  Orden svetog vladike Nikolaja * Kiša opet lije...

4 Dan sećanja na pogibiju pilota Milenka Pavlovića u Valjevu, Bujačiću i rodnom Go­rnjem Crniljevu * Juče palo više od 20 li­tara kiše. Izlila se Kolubara kod La­jko­vca kao i Ljig. Šteta od poplava do sada oko 80 miliona dinara.

5 Posle četvrt veka obnova  petničkih ba­zena vredna 40.000 evra * Povodom da­na babica upozorenje da je poslednjih deset go­dina u Valjevu sve manje beba, prošle godine čak 130 manje nego 2012.

9 Na Spomen groblju Peti puk i kraj Sp­o­me­nika borcima revolucije obeležen Dan pobede nad fašizmom * U Valjevskoj gi­mnaziji otkrivena spomen-ploča profesorima i učenicima, njih 92 koji su tokom Dr­ugog svetskog rata i nakon njega bili žr­tve komunističke vlasti * U Is­tr­až­iv­ač­koj stanici Petnica počeli prolećni se­minari za darovite srednjoškolce.

11 U Valjevu Mali zlatni opanak sa stotinak dečjih folklornih ansambala * De­čji crkveni hor „Hadži Ruvim“ prvonag­ra­đen na Majskim muzičkim svečanostima u Bijeljini * S večeri pokraj Tešnjara gr­u­pa mladića i devojaka bez zazora od prola­zn­ika ušmrkava drogu sa haube automobila.

13 Drugi dan neprestana kiša. U Valjevu aktiviran Štab za vanredne situacije. Uveče proglašeno vanredno stanje u sv­im opštinama,  za sad najteže u Po­dg­or­in­i.

14 Za 24 časa palo 88 litara kiše. Ko­lu­ba­ra se preteći valja  kroz grad koji se do sada činio bezbednim. Vodostaj od sk­o­ro tri metra najviši u poslednjih sto go­di­na. Obnica odnela most kod Kazneno-po­pr­avnog zavoda kao i obližnje seoske, po­to­pljene  kuće a jedna sablasno dospela na sr­ed reke. Gradac nosi sve oko sebe. S večeri dramatična borba sa bujicom od Pećine do mosta na Jadru, preko kojeg se preliva. Za­tvoren i beli pešački most, do jutra i svi ostali. Bujica je tokom noći  prodrla pr­eko parka i Dušanove ulice do centra gr­ada. Valjevo odsečeno od sveta...

15 Pri temperaturi od 8 stepeni palo 164 litra, ali vodostaj Kolubare naj­z­ad stagnira.  Mnogo osporavana brana Ro­v­ni zadržala je 2,5 miliona kubnih metara bu­jične vode. Da je završena možda štete ne bi ni bilo. Sad i protivnici predlažu da brana služi samo za odbranu od bujica * Pr­oradilo stotinak klizišta...

16 Kiša utihnula, bujica protutnjala kr­oz grad, ali je ubrzo Kolubara pot­op­ila Lajkovac, Ub i okolna sela, uz prve dve žrtve, sve do katastrofe koju je nači­ni­la Obrenovcu. Barsku prugu bujica odnela 1,5 kilometara kod Lajkovca, kao i kod Gr­adca i Lastre * Škole i obdaništa ne ra­de, odloženi kulturni događaji, među ko­jima i Desankini majski događaji sa ur­uč­enjem nagrade za celokupno pesničko de­lo Petru Pajiću.

17 Kiša najzad stala. Na Valjevo za dva da­na pala trećina prosečnih godišnjih padavina u Srbiji * Saobraćaj se nor­ma­lizuje. Tamnava i dalje pod vodom sa 14.500 evakuisanih, u Podgorini 70 evaku­is­anih i nova klizišta, Ljig bez vode, st­ru­je, odsečena sela * Pod klizištima u Va­lje­vu srušeno 25 kuća. U Rebelju nestao či­tav zaselak Pirgići...

18 Konačno sunčan dan. Valjevci gledaju ne­kad moćne kolubarske bedeme i ke­jo­ve koje je bujica pojela i odnela. Preko mo­sta jezdi svadbena kolona a komšinica sa Baira kaže: „Neka se nešto i lepo dešava!“ * Stigao šleper nemačke pomoći Va­lje­vu.

19 Ponovo rade škole i vrtići * Sv­eč­a­ni koncert za 60. godišnjicu Mu­zič­ke škole „Živorad Grbić“  posvećen podr­š­ci stradalima u poplavi * Pokrenute I­n­t­e­rnet novine Kolubarske koje svakodnevno uređuje Darija Ranković.

20 Sednica Gradske skupštine posvećena samo uzrocima i posledicama st­ra­danja od bujice i poplave. Kritike da od­br­ana nije na vreme i sveobuhvatno pokre­nu­ta, kao i zbog neodgovornog održavanja i ko­rišćenja regulacionog prostora Ko­lub­a­re, jer je ogromne štete načinio cevovod ne­bezbedno ukopan u kej.

21 Sunčano i toplo 28 stepeni. Već za­bo­ravljamo minule jade, ali je mnogima i dalje teško i neizvesno, posebno Ub­lja­nima i Ljižanima koji su osam dana bez vo­de * Mladi Valjevci pohitali da čiste gr­ad i priobalja.

22 Na poziv da ustupe kuće i stanove st­radalima javilo se 30-tak Valjevaca. U gradu i na Divčibarama smešteno stotinak Obrenovčana * Za dva dana na račun Gr­ada za obnovu uplaćeno 930.000 dinara do­bro­voljnih priloga * Književnim susretom počeo Interkulturalni festival st­varalaštva čiji je domaćin Art grupa Akt.

23 Ukinuta vanredna situacija u Valjevu * Poseta delegacije Moldavije sa na­gl­askom na podsticaj obrazovanja Roma.

24 U Obnici nađen muškarac stradao u bujici * U Ubskoj opštini oštećeno 1.500 domaćinstava i kuća, stradalo više od 1.000 grla stoke i poplavljeno na stotine hektara zemljišta.

26 Posle kratkog predaha stižu nas pl­ahe kiše. Popodne se na grad  sručila  provala oblaka, srećom sa sitnim gradom. Za pola sata palo  20 litara kiše * Zv­an­ič­ni­ci Valjeva smatraju da su radovi na cevovo­du i postavljanju optičkog kabla po­tp­uno uništili moćan regulacioni pr­ost­or Kolubare, pri čemu se grad o tome ni­ti pita niti zna ko će ogromnu štetu nado­kn­aditi.

27 Opet popodnevno nevreme. U K­ot­eš­i­ci i Goloj Glavi prohujao  i manji to­rn­ado * Stigla pomoć od Češke * Počela ob­nova Barske pruge i mosta kod Lajkovca * Gi­mnazijski maturanti slavili poslednji šk­olski dan.

28 U Valjevu do sada prijavljena šteta na 261 objektu i čak 653 klizišta * No­vča­na pomoć gradu  1.330.000 dinara * U Os­tr­užnju dečak se udavio u bari * Škola „Se­stre Ilić“ obeležila 55. godišnjicu.

29 Još i zemljotres u Banji Vrujci, doduše slab - 2,3 Rihterova stepena * Mi­nu­l­i povodanj svakog je uzdrmao,  najviše sr­čane bolesnike koji učestalo traže lek­ar­sku  pomoć.

30 Nadležne republičke organe Valjevo iz­veštava o šteti procenjenoj na 950 mi­liona dinara * Slavlje 1167 maturanata u našem kraju. Lajkovački maturanti, njih 120, umesto uobičajne parade „Minutom gr­om­oglasne tišine“ pridružilo se neretkim vršnjacima u solidarnosti sa stradalima u poplavama.

31 U Modernoj galeriji izložba izvan­re­dnih crteža Marine Nakićenović na­stalih od 1982-1998. godine * Noć muzeja u Valjevu: izložba svadbenih običaja  u na­š­em kraju, u Internacionalnom studiju iz­ložba akvarela Save Radovića, u Domu ku­lture slike Željka Vitorovića, u Bi­bl­io­teci književna žurka uz priču o prvom va­ljevskom romanu...

Šta mi bi da onoliko opisujem sivilo dosadnih aprilskih kiša. Dočeka nas potop, jedan u veku. Kao da nam je suđeno da nas ne omane ni jedno strašno iskustvo. Dok je voda odasvud nadirala jedva sam se pribrala i odolela iskušenju da posegnem za bensedinom. Pred silama prirode  čovek je krhko i nemoćno biće. Ostaje da se nadamo dužem predahu, sa ovo malo dobara i mnogo duše što nam je preteklo.

Upišite svoj komentar