| Novembar 2012

Mile Gajić

Zdravko Ranković

Dogodilo se da je našim uvodnikom „Mile i Mijan” iz prošlog broja Revije poslednji put za njegova života pomenut u štampi pozorišni reditelj Miodrag Mile Gajić.

Kazivali smo onda o tome da su Gajić i gimnazijski profesor Dragan Mijanović bili vodeći protagonisti jednog od najkrupnijih poželjnih preobražaja u istoriji Valjeva, onog od pre pola stoleća.

Ovoga puta još dodajemo da se svim onim što je u Valjevu i za Valjevo uradio, što je radio kao Valjevac, Miodrag Gajić svrstao među malobrojne pregaoce sa ovoga podneblja koji su u drugoj polovini 20. veka izrasli u istorijske ličnosti.

Bez udela Mila Gajića, mnogo kad predvodničkog, ne bi se ovde mnogo šta dogodilo. A i ako bi ih bivalo njihovi dometi bi se preskromno vrednovali.

Uz Gajićev učinak postizano je mnoštvo visokih dometa, na najvišem onovremenom jugoslovenskom nivou.

O tome – više i bolje - u članku Milenka Radovića „Zaveštanja Mila Gajića” što ga donosimo u ovom broju.

Miodrag Mile Gajić je rođen u Tabanoviću 25. februara 1925, umro u Beogradu 4. oktobra ove 2012. godine.

Upišite svoj komentar