| Novembar 2013

Šešelj i Vučić

Zdravko Ranković

CC

Deda i unuk, dakako politički unuk i njegov politički predak.

(Nikolić se u to rodoslovlje umešao preuzevši u odnosu na mlađega očinska i prava i obaveze, slavu i kajanje.)

O genetskoj političkoj srodnosti ta dva lika - starog, gotovo zaboravljenog Šešelja i mlađanog a i te kako aktuelnog Vučića - dala bi se i čitava knjiga napisati. Knjiga sa bezbroj primera lične nedoslednosti, jeftine demagogije, neispunjavanih obećanja, olako izrečenih poluistina i neistina, neodgovornog omalovažavanja i bezočnog vređanja ljudi...

Odveć srodnim čini ih, uostalom, i galamdžijska nadarenost.

A fotografija što natkriljuje ove redove nastala je u Valjevu 90-ih godina, u doba kad su i deda i unuk bili ili u vlasti ili umnogome bliski njoj. 

Upišite svoj komentar