| Novembar 2013

Ljiške aktuelnosti

Aleksandar M. Milovanović

Ljiški odbojkaši započeli petu uz­­astopnu godinu igranja u naj­ja­č­oj Super ligi Srbije sa još devet kl­ubova: Crvena Zvezda, Partizan, Voj­vo­d­ina (Novi Sad), Ribnica (Kraljevo), Ml­adi Radnik (Požarevac), Đerdap (Kl­adovo), Radnički (Kragujevac), Spartak (Su­botica) i Jedinstvo (Stara Pazova). Li­ga je počela za vikend 18/19. oktobra. U pr­vom kolu Ljižani su u Subotici pora­že­­ni od Spartaka, a u drugom kolu od ak­tu­elnog prvaka Srbije, Crvene Zvezde na sv­om terenu.

Posle ligaškog dela takmičenja po­či­nje doigravanje za prvaka prvih osam kl­ubova, deveti razigrava za opstanak, a de­seti ispada u niži rang.

Gotovo svaku sezonu Ljižani započinju sa novim timom. Igračima ističu ug­ov­ori, počinje prelazni rok, jedni odlaze, drugi dolaze i tako svake godine. Novu ta­kmičarsku sezonu Spartak započinje sa ti­mom na fotografiji: Stoje s leva: M. Ra­disavljević (statističar), Gajević, Op­ačić, Drapšin, Karišik, Gajić, Do­jči­lo­v­ić, Majcan, Jovičić (pomolćni trener) i B. Veličković (prvi trener). Čuče: Mi­lo­savljević, Radosavljević, Smiljanić, To­dosijević, Adamović, Ivanović i Ša­to­ra. Predsednik kluba svih ovih godi

na je dr Miroslav Maksimović, kome tre­ba odati priznati za pronalaženje spon­zo­ra i nesmetano odvijanje takmičenja.

Iz razgovora sa trenerom Bogdanom Ve­ličkovićem saznali smo da je iz proš­l­o­godišnje prve postave otišlo pet ig­ra­ča (Zindović, Pajić, Turanjanin, Po­zn­ić i Kostić), pa je naravno isto toliko i do­šlo (Adamović, Opačić, Šatora, Do­jč­i­lović i Drapšin). Dobro je što će od­laskom odličnog srednje blokera Tu­ra­nja­nina šansu dobiti mladi Uroš Gajić iz Ljiga. Tako će brže napredovati. Do­la­skom boljeg korektora Dojčilovića na­do­knadićemo manjak poena u napadu do ko­ga će doći odlaskom Zindovića. Di­jag­on­ala na prijemu servisa je bolja od pr­oš­l­ogodišnje, tako da se trener Ve­li­čk­ov­ić nada da ćemo moći da ponovimo us­pehe iz ranijih sezona, tj. ostanemo u dr­uš­tvu najboljih.

Da kažemo i to da Spartak već više go­dina ima i žensku ekipu, sastavljenu od devojčica iz Ljiga. One se takmiče u Dr­ugoj ligi „Centar” – to je treći stepen ta­kmičenja. Ima 10 klubova, a trener Sp­artaka je poznati stručnjak Ljubodrag – La­ne Veličković. Prošlu sezonu za­vr­šile su na petom mestu.

Odbojkaš pa fudbaler

Kad neko nešto sa lakoćom radi, naš na­rod kaže „lako ti je kad znaš”. E, tako, baš sa lakoćom Goran Goša M. Đorđević (47) igra lopte. Bio je 25 godina aktivan od­bojkaš u OK „Spartak”, a  fudbal još uv­ek igra za FK „Rajac” iz Kadine Luke.

Rođen 1966. godine u Veliševcu, za­vršio osnovu školu u Gornjoj Toplici i po prelasku u Ljig upisao srednju školu i počeo da igra odbojku. Pripada genera­ci­ji Dejana Brđovića sa kojim je bio u ju­niorskom kampu u Kruševcu. Počeo je kao dizač (tehničar) a kasnije igrao na sv­im mestima osim na mestu srednje bli­ke­ra. Bio je i član juniorske reprezenta­ci­je Srbije. I tako punih 25 godina u S­rpskoj ligi i Prvoj „B” saveznoj ligi. U kr­itičnim trenucima, kad se utakmica „lo­mi”, znao je da preuzme odgovornost, „na­crta”se na sred terena, dugim rukama ra­zmakne ostale igrače i kaže da se čuju „me­ni lopta”. Od 2007. godine vodi kao tre­ner žensku ekipu OK „Ribnica”.

Uporedo sa odbojkom igrao je, i još igra, fudbal: za Spartak, Vračević, Vr­ujc­e, trenutno za FK „Rajac” iz Kadine Lu­ke. Umesto da mu, s obzirom na visinu (196 cm), drugi proturaju loptu kroz no­ge, dešava se suprotno. Onako visok kad bi stavio šapku da pokrije manjak kose, mo­­gao bi da „prođe” kao konjički potpo­ru­čnik. Najkraće rečeno, za njega u fudbalu važi pravilo –„Ko ne zna, neka trči”.

I na kraju da kažemo samo to da je u sv­akoj generaciji odbojkaša bio po jedan iz­vrstan fudbaler. U najstarijoj genera­ci­ji to je bio Milić Sajić Ćaja (1934), koji je ostao upamćen po tome što je u is­tom danu odigrao dve utakmice i na obe bio najbolji: pre podne odbojku, a po po­dne fudbal. Sledeći u tom odbojkaško-fu­dbskom nizu bio je Čedica Ne­de­ljk­ov­ić.

Da je kojim slučajem u Ljigu bilo ko­ša­rke, Goran bi se i njom bavio.

Upišite svoj komentar