| Jun 2013

Stojadin Cole Vesić

Zdravko Ranković

CC

Mnoštvo Valjevaca – u tom broju za ta­kvu nevolju odavno neviđenom – ok­upljalo se sredinom ovoga maja da bi odali poslednju počast Stojadinu Co­lu Vesiću, specijalisti veterinarske me­dicine, mnogo kad dragovoljno angažo­va­nom i na raznim drugim poslovima. Uz to i izrazito druželjubivom čoveku, pri­v­r­ž­enom porodici, profesiji i zavičaju. Čo­veku koga je odlikovala raznorodna do­br­ota.

Jedna od strasti – lov – odvela je Cola Ve­sića, 14. maja uveče, na put bez povratka.

Rođen u Valjevu 1955. godine Cole Ve­sić je čitavog života naporedo pripadao i selu Virovcu starajući se o očevini ali i brinući o tamošnjim seoskim prilikama. Iz te brižljivosti nastala je, pre ne­ko­liko godina, i knjiga «Virovac i Vi­ro­vč­ani» što smo je zajednički priredili i ob­javili.

U Valjevu je završio Srednju medicinsku školu (maturant 1975). Diplomirao je i postdiplomske studije završio na Fa­kultetu veterinarske medicine u Be­og­ra­du.

Radio najpre u veterinarskoj stanici «Gr­adac» u Valjevu, zatim izvesno vreme kao veterinarski inspektor.

Sopstveno preduzeće «Veterinaria» os­novao je 1991. godine.

Bivao je u rukovodstvima Ve­ter­in­ar­s­ke komore, član lovačkih udruženja i Ro­ta­ri kluba Valjevo.

U braku sa Gordanom (rođ. Doljančević iz Železnika), diplomiranim veterinarom, Cole Vesić ima sina Marka (1983) i će­rku Jelenu (1985).

Upišite svoj komentar