Naša akcija - Revija Kolubara

Revija br 245 - Septembar 2014

Još o biblioteci
Redakcija Revije Kolubara

Dva glasa za biblioteku u Oficirskom domu (A. i M. Loma) / Budan Sanjajući (RBM) / Razlog za Vraćanje Valjevu (T. Jokić) / Dom armije dom Biblioteke (Panta Kovačević)

Revija br 238 - Februar 2014

Darija Ranković ličnost 2013.
redakcija Revije "Kolubara"

Žiri Revije „Kolubara” izabrao je - u subota, 11. januara u „Grand ho­te­lu” - Dariju Ranković, no­vi­na­r­ku, doskorašnju urednicu Radio Patka, za Valjevku ličnost 2013. godine. Odluku je doneo žiri koji je imao 12 članova, a či­nili su ga novinari iz Valjeva, sa­ra­dn­i­ci Revije “Kolubara” i nekolicina dos­ad­ašnjih nosilaca tog počasnog zvanja. 

Revija br 237 - Januar 2014

Valjevac ličnost 2013.
Redakcija

Revija «Kolubara» će 11. januara izabrati Valjevca ili Valjevku ličnost 2013. godine. To će u ime ovih novina učiniti žiri koji sačinjavaju naši novinari i saradnici, a pridružiće nam se, prema već poodavno ustaljenoj praksi, i poneki od dosadašnjih nosilaca ovoga zvanja.

Revija br 236 - Decembar 2013

Violeta Milošević
Zdravko Ranković

Petočlani Upravni odbor Matične bi­blioteke «Ljubomir P. Ne­na­do­v­ić» u Valjevu odlučio je 8. novembra da za novu direktorku te institucije ku­lture od nacionalnog značaja imenuje Vi­oletu Milošević. 

Revija br 231 - Jul 2013

Šamar Valjevu i Valjevcima
Zdravko Ranković

Izbor Dragana Brankovića, aparati­č­­ika u poodmaklim godinama za no­vog direktora Matične  bi­bl­io­te­ke «Ljubomir P. Nenadović», čime se Va­lje­vo ovoga proleća značajno udaljilo od va­žnog cilja – nove i velike Valjevske bi­bl­ioteke – šamar je Valjevu i Valjevcima. 

Revija br 230 - Jun 2013

Sve dalje od biblioteke
Zdravko Ranković

Izborom za novog direktora Matične biblioteke «Ljubomir P. Ne­na­do­v­ić» 60-godišnjeg Dragana Br­an­ko­vi­ća, diplomiranog politikologa, čoveka ko­ga je za takvu dužnost jedino mogla preporu­čivati stranačka pripadnost (članstvo u SPS-u), Valjevo se ovoga proleća značajno ud­aljilo od važnog cilja – nove i velike Va­lje­vske biblioteke. 

Revija br 227 - Mart 2013

Ljuba o Valjevu i Valjevcima
Redakcija

I o sebi u njemu i među njima / Umesto intervjua sa Valjevcem ličnosti 2012. Godine

...Ja u Pariz 1963. godine nisam otišao iz političkih, već iz estetskih razloga... Ako bih se vratio, vratio bih se da živim u nekom zdravom predelu kao što je Medvednik, Povlen ili Maljen...

Revija br 226 - Februar 2013

Vreme je za novu biblioteku!
Milenija Marušić, arhitekta

Želim pre svega da Vam kažem da me zadivljuje Vaša impresivna osa­mn­aes­to­go­di­š­nja borba za NOVU biblioteku u Valjevu koju vodite preko Revije "Kolubara", od kada je počela da izlazi, i čije sve primerke i sama imam u svojoj kućnoj biblioteci

Revija br 226 - Februar 2013

Ljuba Popović
Redakcija Revije Kolubara

Uredništvo Revije «Kolubara» odlučilo je da za Valjevca, ličnost 2012. godine proglasi Ljubu Popovića, značajnog likovnog umetnika, počasnog građanina Valjeva, akademika, čoveka koji se pre 50 godina iz Valjeva preselio u Pariz ali i koji je neprestano i delotvorno ostao vezan za Valjevo i zainteresovan za napredak ovog grada

Revija br 225 - Januar 2013

Valjevac ličnost 2012.
Plaketa Ljubomir P. Nenadović
Redakcija

Revija «Kolubara» će 11. januara izabrati Valjevca ili Valjevku ličnost 2012. godine. To će u ime ovih novina učiniti žiri koji sačinjavaju naši novinari i saradnici, a pridružiće nam se, prema već poodavno ustaljenoj praksi, i poneki od dosadašnjih nosilaca ovoga zvanja.

Revija br 224 - Decembar 2012

Vreme je za novu biblioteku!
Seattle
Redakcija

Poodavno je otklonjena dilema da li je Valjevu i Valjevcima potrebna nova biblioteka. Svakome iole razboritom znano je i to da je moguća nova i velika Valjevska biblioteka. Moguća je i u ovo ne baš lagodno vreme

Revija br 223 - Novembar 2012

Vreme je za novu biblioteku!
Redakcija

Poodavno je otklonjena dilema da li je Valjevu i Valjevcima potrebna nova biblioteka. Svakome iole razboritom znano je i to da je moguća nova i velika Valjevska biblioteka. 

Revija br 222 - Oktobar 2012

Vreme je za novu biblioteku!
bibl
Zdravko Ranković
Pisali smo mnogo kad pa sad opet to ponavljamo – Valjevu i Valjevcima potrebna je, naročito u ovome vremenu, nova i velika Valjevska biblioteka. Na tome nanovo insistiramo pred skoru 145. godišnjicu nastanka prvog javnog čitališta u Valjevaca.

Revija br 218 - Jun 2012

Evropska prestonica kulture
Redakcija Revije Kolubara
Najnoviji boravak slikara Ljube Popovića među Valjevcima i njegova puna od ranije ispoljena zainteresovanost da se Valjevu, ber za izvesno vreme, doda i odrednica „evropska prestonica kulture”, za nas iz Revije „Kolubara” predstavljala je podsticaj za organizovanje još jedne debate o tom izazovu visoke važnosti.

Revija br 215 - Mart 2012

Valjevo Evropska prestonica kulture
Okrugli sto
Redakcija Revije Kolubara

O tome je, na poziv iz našeg uredništva, organizovan okrugli sto sa tridesetak učesnika, umetničkih stvaralaca, predstavnika institucija i organizacija kulture i drugih zainteresovanih. Učestvovao je i gradonačelnik Valjeva Zoran Jakovljević.

Revija br 214 - Februar 2012

Vigor Majić ličnost 2011
Vigor Majić
Redakcija
Za Valjevca ličnost 2011. godine žiri Revije „Kolubara” je 11. januara (datum osnivanja Izdavačkog društva „Kolubara”) u „Grand-hotelu” izabrao Vigora Majića, direktora Istraživačke stanice Petnica

Revija br 213 - Januar 2012

Valjevac Ličnost 2011. godine
Plaketa
Redakcija
Jedanaestog januara, a to je dan osnivanja Izdavačkog društva „Kolubara”, Revija „Kolubara” će, osamnaesti put, izabrati Valjevca ličnost godine.

Revija br 209 - Septembar 2011

Tri inicijative
krdj
Zdravko Ranković
Oduvak je, prema pamćenju nas ovovremenih, na glavnoj valjevskoj uličnoj raskrsnici, kod „Centrala”, postojao kiosk za prodaju novina. Ponekad i tri-četiri takve prodavnice. Stanje se u tom pogledu sasvim promenilo

Revija br 205 - Maj 2011

Zaslužuje li Valjevo Đinđićev trg?
Miroslav Trifunović, Vladan Batić i Zoran Đinđić na jednom političkom skupu
Miroslav Trifunović, pozorišni reditelj
Revija „Kolubara”, idejom da novi trg u Valjevu ponese ime dr Zorana Đinđića, istrajava u nastojanju da se održi predstavljajući poslednju oazu mišljenja o ovom gradu koja je, nažalost, istovremeno i uzaludni glas savesti.

Revija br 201 - Januar 2011

Valjevac ličnost 2010. godine
Plaketa
Redakcija Revije Kolubara
Jedanaestog januara, a to je dan osnivanja Izdavačkog društva „Kolubara”, Revija „Kolubara” će, sedamnaesti put, izabrati Valjevca ličnost godine

Revija br 198 - Oktobar 2010

Dvogodišnji učinak vlasti (II)
Čelni ljudi Valjeva
Redakcija Revije Kolubara

Pred svoj skori jubilej – izlazak 200. broja – Revija „Kolubara” otvara debate o ponekim u ovo vreme važnim i interesantnim pitanjima koja su od interesa za Valjevce, Valjevo i Valjevski kraj.

Revija br 197 - Septembar 2010

Dvogodišnji učinak vlasti
Čelni ljudi Valjeva
Redakcija Revije Kolubara

Pred svoj skori jubilej – izlazak 200. broja – Revija „Kolubara” otvara debate o ponekim u ovo vreme važnim i interesantnim pitanjima koja su od interesa za Valjevce, Valjevo i Valjevski kraj.

Revija br 191 - Mart 2010

Valjevci u dijaspori
Redakcija Revije Kolubara
U Reviji „Kolubara” posebnu pažnju poklanjamo našim zemljacima u tzv. dijaspori. Onim ljudima iz čitavog Kolubarskog okruga, koje su život i poslovi odveli u druge zemlje, poneke i na druge kontinente.

Revija br 190 - Februar 2010

Valjevci u dijaspori
Redakcija
Ubeđeni smo da ovakvo nastojanje Revije „Kolubara” ima i širi društveni značaj. Takvo naše uverenje potvrdili su Gradska uprava Valjeva i Skupština Opštine Mionica svojom spremnošću da podrže ovu akciju

Revija br 190 - Februar 2010

Inženjer Milan Gajić
Inženjer Milan Gajić
Redakcija
Žiri Revije  „Kolubara” proglasio je inženjera Milana Gajića, direktora Poljoprivredne škole u Valjevu za Valjevca ličnost 2009. godine.

Revija br 189 - Januar 2010

Valjevci u dijaspori
Saša Bojičić sa sinom Aleksom
U Reviji „Kolubara” od predprošlog broja posebnu pažnju poklanjamo našim zemljacima u tzv. dijaspori. Finalni rezultat ove naše višemesečne akcije mogla bi da bude knjiga koja bi se, na primer, zvala „Ko je ko – Valjevci u dijaspori”.

Revija br 189 - Januar 2010

Valjevac Ličnost 2009. godine
Neki od kandidata za Valjevca - ličnost 2009. godine
Redakcija Revije Kolubara
Jedanaestog januara, a to je dan osnivanja Izdavačkog društva „Kolubara”, Revija „Kolubara” će, šesnaesti put, izabrati Valjevca ličnost godine.

Revija br 188 - Decembar 2009

Valjevci u dijaspori
Karta sveta
Redakcija Revije Kolubara
U Reviji „Kolubara” od prošlog broja posebnu pažnju poklanjamo našim zemljacima u dijaspori. Onim ljudima iz čitavog Kolubarskog okruga, koje su život i poslovi odveli u druge zemlje

Revija br 187 - Novembar 2009

Valjevci u dijaspori
Redakcija Revije Kolubara
U Reviji „Kolubara” ćemo, počev od ovoga broja, naročitu pažnju poklanjati našim zemljacima, odnosno onim ljudima iz čitavog Kolubarskog okruga, koje su život i poslovi odveli u druge zemlje

Revija br 178 - Februar 2009

Branko Antonić, novinar i glumac
Branko Antonić
Redakcija Revije Kolubara
Žiri Revije „Kolubara” proglasio je Branka Antonića, novinara i glumca, sada na stalnom radu u KUD „Abrašević” (sekretar) za Valjevca ličnost 2008. godine.

Revija br 177 - Januar 2009

Valjevac Ličnost 2008. godine
Plaketa Ljubomir P. Nenadović
Redakcija Revije Kolubara
Jedanaestog januara, a to je dan osnivanja Izdavačkog društva „Kolubara”, Revija „Kolubara” će, po petanesti put, izabrati Valjevca ličnost godine. U ime ovih novina to će učiniti žiri koji sačinjavaju naši novinari i saradnici. Pogledajte koga su  predložili valjevski novinari i istaknite svoje kandidate!

Revija br 177 - Januar 2009

Predodređen za umetnost
Dva Dušana, Spasojević  i Arsenić
Dušan Arsenić
Izbor Valjevac ličnost godine je jedno od retkih vrednovanja te vrste koje je uspelo da preživi sve dečje bolesti koje inače prate slične izbore u našoj zemlji.

Revija br 166 - Februar 2008

Dušan Spasojević, dramski pisac
Dušan Spasojević
Redakcija Revije Kolubara
Mladi dramski pisac Dušan Spasojević iz Valjeva 14. je izabranik Revije „Kolubara” za Valjevca ličnost godine. Odluku o tome doneo je sedamnaestočlani žiri 11. januara (dan osnivanja Izdavačkog društva „Kolubara”).

Revija br 163 - Novembar 2007

Svečanost u čast Radovana Belog Markovića
Radovan Beli Marković i Zoran Joksimović - m
Redakcija Revije Kolubara
Za 60. rođendan Radovana Belog Markovića, „Kolubara” je priredila svečanost na kojoj mu je uručena plaketa „Ljubomir P. Nenadović”